Агрометеорологична прогноза за месец ноември

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 07.11.2016      1696

Продължителната сушата и последвалите след това значителни, на места наднормени, октомврийски валежи бяха причина за пропускане на агротехническите срокове при сеитбата на пшеницата в част от полските райони на страната. При нашите климатични условия сеитбата на зимните житни култури проведена по-късно, през ноември, ограничава възможностите на посевите до края на есенната си вегетация да встъпят във фаза братене. Растенията във фаза братене са с повишена студоустойчивост, което е от важно значение за тяхното успешно презимуване. В края на ноември при рапицата засята през септември, в агротехнически срок, ще се наблюдава фаза розетка (6-8 листа).


В началото на ноември агрометеорологичните условия ще се определят от студено за сезона време. Прогнозираните стойности на средноденонощните температури на много места в страната, с изключение на южните райони, ще бъдат близки до биологичния минимум, необходим за вегетацията на засетите есенни посеви.

Подобрение на топлинните условия и активизиране на вегетационните процеси при зимните житни култури и зимната рапица се прогнозира в средата на първото десетдневие. Очакваните валежи през десетдневието ще възпрепятстват провеждането на изоставащата есенна сеитба. Продължителната сушата и последвалите след това значителни, на места наднормени, октомврийски валежи (Н.село - 79л/м2, Видин – 89л/м2, Враца - 84/м2, Монтана - 78л/м2, Кнежа - 73 л/м2, София - 60л/м2,  Драгоман – 77л/м2, София - 60л/м2, Русе - 53л/м2, Разград - 51л/м2, Добрич – 63л/м2, Варна - 102л/м2, Карнобат - 66л/м2 и др.) бяха причина за пропускане на агротехническите срокове при сеитбата на пшеницата в част от полските райони на страната.

През повечето дни от второто и третото десетдневие агрометеорологичните условия ще бъдат с повишена динамика.

След краткотрайно застудяване в началото на второто десетдневие през втората половина от месеца се прогнозират наднормени температури, които ще поддържат активна вегетацията на зимните житни култури и зимната рапица.

В края на ноември при пшеницата и ечемика, в зависимост от сеитбените дати, ще се наблюдават фазите: братене при засетите в агротехнически срок посеви; фаза трети лист - при тези засети в края на октомври и началото на ноември. При  късно засетите, през втората половина на ноември, посеви ще преобладава фаза поникване. При нашите климатични условия сеитбата на зимните житни култури проведена по-късно, през ноември, ограничава възможностите на посевите до края на есенната си вегетация да встъпят във фаза братене. Растенията във фаза братене са с повишена студоустойчивост, което е от важно значение за тяхното успешно презимуване.В края на ноември при рапицата засята през септември, в агротехнически срок, ще се наблюдава фаза розетка (6-8 листа).

През месеца прогнозираните стойности на минималните температури, до минус 5ºС, няма да представляват опасност за късно засетите, във фаза поникване, посеви.

През ноември очакваните валежи, около нормата за месеца, ще увеличат есенните влагозапаси в 100см. почвен слой. В края на октомври в по-голямата част от полските райони на страната (агростанциите; Бъзовец, Николаево, Борима, Павликени, Сандански, Царев брод, Долни Чифлик, Карнобат и др.) почвените влагозапаси в 50см. слой бяха с нива над 75-80% от ППВ (пределна полска влагоемност). По-ниски, под 70% от ППВ, бяха влагозапасите на места в Южна България (агростанциите Пловдив, Хасково, Сливен, Ямбол).

През ноември по-подходящи условия за засаждане на овошки ще има през повечето дни от второто и третото десетдневие. При климатичните условия на нашата страна се препоръчва есенното засаждане на овощните култури, с изключение на ореха.


Източник: НИМХ-БАН