Отпадна ДДС върху дарените храни с изтичащ срок на годност

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 03.11.2016      1447

Парламентът премахна ДДС върху дарени храни и хранителни стоки. Това стана с приетите на второ четене промени в Закона за данък върху добавената стойност, които ще влязат в сила от 1 януари 2017 година.


С отпадането на ДДС върху даренията на хранителни продукти, България догони останалите европейски страни. Условието е, общата стойност на безвъзмездно предоставените хранителни стоки към оператори на хранителна банка за текущата календарна година да не надхвърлят 0.5 на сто от общата стойност на извършените от съответната компания облагаеми доставки на хранителни стоки през предходната календарна година. Важно е храните да не бъдат с изтекъл срок на годност, а сроковете за даряване ще бъдат определяни от министъра на земеделието и храните, след съгласуване с министъра на финансите, по предложение на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

С приетите промени се въвеждат и допълнения в Закона за храните, с които ще се регламентират и разрешенията за оператор на хранителна банка.

 

Българска хранителна банка

България е на трето място по бедност в Европа и едновременно с това заедно с останалите 27 страни членки на ЕС страната ни е част от статистиката, според която 50% от произведената, годна за консумация и здравословна храна в ЕС, или близо 80 милиона тона, се разхищава всяка година – в домакинства, супермаркети, ресторанти и по веригата за доставки.

В резултат на икономическата криза доходите на всяко трето семейство са спаднали, това от своя страна редуцира и разходите за основни нужди, в които попада и храната. Така 41% от домакинствата ограничават употребата на основни комунални услуги; 29% намаляват консумацията на основни храни; 8% пропускат някое от храненията през деня.

Българска Хранителна Банка” е фондация, която работи като свързващо  звено между хранителната индустрия и социалните организации, за да увеличи многократно достъпа до хранително подпомагане в България. Така всички организации, които получават храна, за да я раздават на нуждаещите се, преминават през процес на кандидастване и одобрение от БХБ, за да се осигури чиста и здрава храна на крайния потребител. Откакто БХБ става член на Глобалната мрежа за хранително банкиране (GFN) през 2012 г. нейната основна задача е да интигрира България в световните хранителни практики. Като резултат от тази неуморна работа е и отпадането на ДДС върху даренията на хранителните продукти. Партньорите на банката, които имат значителен принос в търсенето на модел за хранително подпомагане като борба срещу бедността в страната са Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ), Министерство на земеделието и храните (МЗХ), одиторската компания Прайсуотърхаус Купърс, правна кантора Schoenherr, Данон Сердика, Содексо, Български Червен кръст, Каритас, Национална мрежа за децата, и много други.

 

„Храна за размисъл“ е проект (от 13 октомври до 6 ноември 2016 г.) на фондация „Credo Bonum”, който включва серия от вечери, сготвени със спасени продукти от БХБ. На масата ще седнат заедно публични фигури, представители на търговски вериги, производители и ХоРеКа бизнеси, за да поговорят за намаляването на изхвърлянето на храна и как всеки един от тях може да допринесе за разрешаването на този проблем.

Вечерите ще се провеждат на различни места в София през октомври и ноември и фокусът ще падне върху храната и нейното водещо значение в свят пълен с противоречиви проблеми като глад, бедност и в същото време изобилно свръхпроизводство.


Още по темата:

Министерството на земеделието и храните подготвя нов закон за храните