Прием по схема за борба с вредителите по трайните насаждения

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 31.10.2016      2003


Межди 4 и 18 ноември в областните дирекции на ДФЗ ще се подават заявления за подпомагане по Схемата Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период” 


Приемът по Схемата “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период” започва на 4 ноември 2016 г. и ще продължи до 10 ноември.

На 30 ноември ще приключи отчитането на извършените дейности във връзка с есенните пръскания, а за сключване на договори и изплащане на средствата по държавната помощ, е обявена датата 19 декември 2016 година.

Помощта се предоставя за компенсиране на част от разходите на земеделските стопани, отглеждащи следните трайни насаждения: семкови и костилкови овощни видове, ягоди и малини, по закупуване на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване на процесите на гниене на листата, които се използват за контрол и ликвидиране на вредители, и които са обект на Програмата, в трайните насаждения през зимния период или за т.нар. „зимни пръскания”.

Припомняме, че на свое заседание Управителният съвет (УС) на Държавен Фонд Земеделие (ДФЗ) утвърди допълнителен финансов ресурс от 1 млн. лева за есенния етап на Схемата, като за този период, по схемата, се подпомагат разходи до 100 лева на хектар (с ДДС).