НАЗ не е съгласна с въвеждането на тарифни квоти за Украйна

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 31.10.2016      1435

На 21.10.2016 г. Националната асоциация на зърнопроизводителите изпрати писмо-възражение до европейския комисар на земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган и министъра на земеделието на Република България Десислава Танева срещу предложения от Европейската комисия Регламент относно въвеждането на временни автономни търговски мерки от 2017 година за Украйна за допълване на търговските отстъпки, предоставени в рамките на Споразумението за асоцииране от 29.06.2016 г. Подобна мярка ще постави производителите и търговците на зърнени култури от ЕС в неравностойно положение и ще даде допълнително негативно отражение върху пазара на тези стоки.

Според Националната асоциация на зърнопроизводителите предложението за въвеждане на тарифни квоти за внос на селскостопански продукти от Украйна за 2017 г., а именно за: мека пшеница – 100 000 т, царевица – 650 000 т, ечемик – 350 000 т. ще постави всички земеделски производители и търговци на зърнени кълтури от ЕС в неравностойно положение и ще даде допълнително негативно отражение върху пазара на тези стоки.

Отчитайки тенденциите на международните пазари на зърно за трайно задържане на и без това рекордно ниските ценови нива, ще утежни още повече ситуацията в Черноморския регион. Същевременно, най-уязвими на такова решение са държавите-членки на ЕС от този регион, където пазарите се движат именно от големите износители, какъвто е и Украйна.

От друга страна, вносът на посочените количества селскостопански продукти не е обусловен от нуждите на ЕС, предвид факта, че вътрешнообщностното производство обезпечава потреблението.

Този вид намеса на пазара ще окаже само негативни последици върху европейските земеделци и търговци, които така или иначе са в непривилегирована позиция, особено що се касае до България и Румъния.

Намерението на Европейската комисия за прилагането на такъв преференциален режим не кореспондира на една от основните цели на Общата селскостопанска политика – за конкурентоспособно земеделие в ЕС. В тази връзка, НАЗ призовава Европейската комисия да преосмисли и оттегли предложението си за увеличаване на тарифни квоти за Украйна за гореспоменатите селскостопански продукти.

Източник: Национална асоциация на зърнопроизводителите