IAAS формира визията на новото поколение агроспециалисти!

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 26.10.2016      2331

Християн Узунов, студент от Аграрния университет в Пловдив позиционира пред широка аудитория философията, заряда и политиките на световната студентска асоциация в аграрните науки/IAAS/, чийто член вече е и България.

Интересът към тази презентация в една от аудиториите на Аграрния университет в Пловдив се оказа неочаквано голям. Тук бяха представители на бизнеса – водещи мениджъри на БАСФ, Синджента, Пионер, Суммит Агро, много университетски преподаватели, начело с ректора на Аграрния Университет проф. Христина Янчева, студенти от различни аграрни научни звена в страната, журналисти.

Християн Узунов, председател на българския студентски комитет в аграрните науки/ИААС България/, част от IAAS, в който засега членуват 11 студенти от Аграрния университет, представи идейната платформа на  Световната студентска асоциация в аграрните науки. В нейната структура са включени 10000 студенти в 95 комитета на 80 университета в 42 държави от всички континенти на планетата.

Генералната мисия на IAAS е да съдейства с идеи, програми, проекти и конкретни действия за формиране визията на бъдещия агроспециалист.

Тази огромна по мащабите си глобална мрежа, в която за късмет вече има и българско присъствие, е един мощен мотор на прогреса в световното агропространство. Няма и капка съмнение, световното земеделие е на прага на широкоформатна трансформация. Неговият интензитет трябва да нарасне неколкократно, за извънредно кратък времеви период. Това е единственият начин да се увеличи с пъти производството, да се преодолеят дефицитите в хранителните баланси в много райони на планетата. За се случи това, според концепцията на IAAS, са необходими лидери – специалисти, които са по-глобални, по-гъвкави, по-ангажирани! 

IAAS – е световна студенстка организация в аграрните науки със седалище Белгия. Създадена е през 1957 година в Тунис като членовете наброяват само 8 държави. В момента студентската организация има собствени комитети в университетите в над 40 страни от целия свят. Целта й е да обедени знанията, опита и идеите на студентите и младите учени в областта на аграрните науки.

www.iaasworld.org