Нов сорт зимен ечемик

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 21.10.2016      3654

Новият сорт ечемик Ахил” е създаден от Института по земеделие - Карнобат. Отличава се с добри продуктивни възможности и изцяло е подходящ за пивоварната промишленост. Българските сортове ечемик са създадени за специфичните условия на нашата страна и това ги прави предпочитани от родните земеделци.

Зимният сорт ечемик Ахил" е селекциониран в Института по земеделие - Карнобат от авторски колектив проф. д-р. Марина Граматикова, доц. д-р. Боряна Дюлгерова, проф. д-р. Драгомир Вълчев и ас. Тошка Попова. Съз заповед на министъра на земеделието и храните Десислава Танева ечемика е признат и вписан в Официалната сортова листа на страната като нов зимен двуреден ечемик.

Сортът се отличава с много добри продуктивни възможности, средно ранозрял е и е се отличава с голяма зимоустойчивост и висока чувствителност към полягане. По данни на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол “Ахил” е устойчив срещу болести като кафява и черна ръжда, също така и на брашнеста мана. Зърното на новия сорт е едро, с висока хектолитрова маса и е подходящо за целите на пивоварната промишленост. Може да се отглежда в цялата страна при спазване на агротехническите изисквания за производство на зърно от зимен ечемик.

Селекцията на зимен ечемик в Институт по земеделие - Карнобат стартира през 1961 година. Приета е селекционна програма с две направления / за пролетни и за зимни биотипове.  До 1990 година са създадени 13 сорта зимен ечемик. От тях само Обзор (1983г.) се налага трайно в производството и в момента продължава да бъде основен в страната и стандарт в Държавното сортоизпитване.

След 1990 година са признати След 1990 година са признати фуражните Жерун (1991), Веслец (1994), Панагон (1994), Ахелой 2 (1996) и пивоварните Кортен (1993), Астер (1994), Перун (1996) и Емон (1998), а след 2000 г. са признати още 11 нови сорта - пивоварните Орфей (2007) и Лардея (2007), от които Орфей е и първият български сухоустойчив зимен ечемик, Загорец (2008), Имеон (2008), Аспарух (2009), Кубер (2009) и Сайра (2010).  През 2010 г. излиза първият шестреден фуражен ечемик ИЗ Бори, а през 2011 г. - зимните Божин и Девиния (2011). Най-новата селекция на учените от Карнобат са Ситара (2014) и Ахил (2015).

Ечемикът е една от най-старите култури, отглеждани в света. Ежегодно в България се засяват около 2 500 000 дка с ечемик и над 90% от тези площи са заети със сортове, създадени в Института по земеделие - Карнобат. Интерес към сортовете на Института проявяват фермери от Молдова, Македония и Турция. В института се изпитват и сортове ечемик, създадени в Западна Европа. Тези сортове са пригодени за условия, където валежите са значително повече и зимата е по-мека в сравнение с България. Докато българските сортове ечемик са създадени за специфичните условия на нашата страна и това ги прави предпочитанине от родните земеделци.