Переспективите в производството и отглеждането на кайсиеви плодове

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 17.10.2016      1688

Информационнен семинар на тема: “Переспективи в производството и отглеждането на кайсиеви плодове” ще се проведе в град Сливо поле, Област Русе.

Информационната среща ще се състои на 26 октомври, сряда в гр. Сливо поле, Русенско. Тя се организира от НССЗ - Русе и лектор проф. д-р Валентина Божкова - Институт по овощарство - гр. Пловдив. Темата на семинара ще обхваща производството и правилното отглеждане на кайсиевите плодове.

Форумът ще се състои от две части – теоретична и демонстрационна, като първата ще се проведе в заседателна зала на Община Сливо поле, а демонстрационната част ще бъде в овощната градина на Павел Спасов, в землището на село Малко Враново, Русенско.

Програма /26 октомври, сряда/

10.15 – 10.30 Регистрация на участниците

10.30  – 11.15 Анализ на кайсиевото производство и стъпки за неговото подобряване.

Лектор: проф. д-р Валентина Божкова – Институт по овощарство – гр. Пловдив

11.15 – 12.00 Сортове и подложки.

Лектор: проф. д-р Валентина Божкова – Институт по овощарство – гр. Пловдив

12.00 – 12.15 Кафе-пауза  

12.15 – 13.00 Основни елементи от технологията за отглеждане на кайсията.

Лектор: проф. д-р Валентина Божкова – Институт по овощарство – гр. Пловдив

13.00 – 13.45 Допълнителни мерки, прибиране и реализация на продукцията.

Лектор: проф. д-р Валентина Божкова – Институт по овощарство – гр. Пловдив

13.45 – 14.30 Възможности за подпомагане на земеделските производители през новия програмен период 2014 – 2020 г.

Лектор: Експерт от ТОО на НССЗ - гр. Русе

14.30 – 15.15 Дискусия и закриване на семинара.   

Източник: Съюз на Дунавските овощари