Агрометеорологична прогноза за месец октомври

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 07.10.2016      1465

През октомври агрометеорологичните условия ще се определят от температури и валежи близки до климатичните норми. През второто и началото на третото десетдневие агрометорологичните условия ще бъдат с повишена динамика. Прогнозираните валежи ще осигурят влага за нормалното протичане на началните фази от вегетацията на засетите посеви с рапица и зимни житни култури.

През първите дни на октомври прогнозираното слънчево и топло за сезона време ще ускори протичането на последните фази от развитието на късните земеделски култури, ще бъде предпоставка за синтеза на повече захари в плодовете на есенните сортове овошки и късните винени сортове грозде.

Съществено понижение на температурите и значителна промяна в агрометеорологичните условия се очаква в средата на първото десетдневие. Прогнозираните валежи през първата седмица на октомври, след продължителното лятно засушаване, ще подобрят водно-физичното състояние на почвата в горните слоеве. Падналите валежи в началото на есента бяха неравномерно разпределени на територията на страната. На места в Северна България те надвишиха 40-50л/м² (Видин-44л/м², Враца-46л/м², Ловеч-70л/м², Плевен-44л/м², Свищов-45л/м², Разград-52л/м², Добрич-42л/м²). В по-голямата част от Южна България валежите  бяха незначителни - под 10л/м². В южните райони сухата и сбита почва затрудняваше провеждането на сезонните почвообработки.

През първото десетдневие на октомври се очаква подобрение на условията за провеждане на предсеитбените обработки и сеитбата на зимните житни култури. През този период е агротехническият срок за сеитбата на пшеницата за Северна България, от 15 до 25 октомври - за Южна България, а през третото десетдневие  - за районите по Черноморското крайбрежие. През второто и началото на третото десетдневие агрометорологичните условия ще бъдат с повишена динамика. Прогнозираните валежи ще осигурят влага за нормалното протичане на началните фази от вегетацията на засетите посеви с рапица и зимни житни култури.

През последната седмица от месеца развитието на есенните посеви ще протича с по-забавени темпове. В края на октомври при пшеницата и ечемика, засети през втората половина от месеца, ще преобладава фаза поникване. При посевите засети през първото десетдневие на октомври ще се наблюдава масово фаза трети лист. Най-рано засетите, през третото десетдневие на септември, зимни житни култури до края на октомври ще встъпят в начало на фаза братене. При септемврийските посевите със зимна рапица (в районите Чирпан, Ямбол, Сливен, Ст.Загора)  ще се наблюдава фаза образуване на розетка.

Източник: НИМХ-БАН