Качествата на вината ще се регламентират с нов европейски закон

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 27.09.2016      1635

Нов закон, който да гарантира качеството на вината и спиртните напитки, подготвен от Министерски съвет, е пуснат за публично обсъждане до 29 септември. В законопроектът на територията на страната ще има пет географски лозарски региона и седем вида плодови ракии, произведени и етикирани според европейските изисквания.

Основна точка в предложението за нов закон е контролираното и ограничено засаждане на нови лозови масиви. Според европейските норми по този начин може да се запази качеството на виното, както в България, така и в Европа. Новата система на ЕС за обща организация на пазарите на селскостопански продукти предвижда ограничаване броя на лозови насаждения и уреждане на изикванията към вината със защитетено наименование на произход. Законът за виното и спиртните напитки цели да има ясен регламент и предотвратяване на измамни практики.

Контролът и издаването на разрешителни за нови насаждения и за презасаждане ще се осъществява от Изпълнителната агенция по лозата и виното, която може да постанови и изкореняване на незаконните площи. Под нейната юрисдикция ще се следи за спазване на срокове и размери на опредлените площи. Предвижда се разрешнията за нови насаждения да са само до 1% на сто от наличните площи през предходната година. Периодът на действие на разрешителния режим за лозови насаждения в общността е в сила от началото на тази година и ще важи до края на 2030 г. С помощта на лозарски регистър ще се следи дали всички изисквания се спазват.

Уредени са изискванията към вината със защитено наименование на произход. Законопроектът дава дефиниция не само за традиционните ракии, мента и мастика, но и за плодови вина и видовете оцет, включително балсамовия.

Новият закон разделя България на пет географски лозарски региона - северен "Дунавска равнина", източен "Черноморски", подбалкански "Розова долина", южен "Тракийска низина" и югозападен "Долината на Струма".

В определението за ракията е посочено, че сред районите за защитено наименование са Ново село, Сухиндол, Никопол, Евксиноград, Сливен, Любимец и Първенец. Плодовите ракии може да са само сливови, ябълкови, кайсиеви, крушови, прасковени, черешови и малинови.