Bayer Crop Science: Клубът на иноваторите с отговорна мисия в корпоративния проект за трансфер на иновации

Автор(и): 
Дата: 16.02.2014      1221

Осмата годишна среща на представителния, автентичен и емблематичен формат, наричан още творческа работилница, съставен от 100 успешни земеделски производители от цялата страна, всички те със силна професионална биография и ключови компетенции, се състоя в края на миналата година в представителния хотел “Приморец” в Бургас. Специален гост на този знаков форум бе проф. Светослав Бобев от Аграрния университет в Пловдив, водещ фитопатолог, активно ангажиран с дефинирането на прогнози, диагностика, стратегии и инструментариум за борба с болестите по земеделските култури.

Посланието към авторитетното представителство беше: “Вярваме, че заедно можем да постигнем всичко. Заедно можем да направим нещата по-добри!”

Стоте членове на престижния клуб са представители на новата генерация успешни български земеделски мениджъри – личности с агрономически качества и висок професиона- лен праг. Те демонстрират ярка индувидуалност, променят средата по градивен начин осезаемо движат нещата напред. Личности с харизма и присъствие, които реално уплътняват своите позиции и оползотворяват в максимална степен инструментите си за влияние.

Клубът на иноваторите има още една характеристика, чиято стойност генерира висоиндекс на успешност. Байер КропСайанс изключително много разчита на експертността на своите партньори. В групите, формирани на географски принцип – Западна и Източна Северна България, Западна и Източна Южна България, се състоя дискусия по две теми – растителнозащитните технологии в житните култури и царевицата с продукти на Байер Кроп Сайанс. Всеки член на клуба сподели своя опит, своето мнение, своите резерви и очаквания. Атмосферата бе творческа, изискваха се солидни дози мотивация и концентрация. Академията за мислещи и можещи ситуацията обикновено се нагорещява, хората искат думата, говорят, спорят, защитават с аргументи своите тези... Байер КропСайанс показва по всички възможни начини, че тези професионални земеделци са специални за компанията. Разчита на техните оценки, становища и критичност, идентифицира и капитализира важните крачки, които ще придвижат бизнеса напред, ще засилят шансовете за дългосрочен успех, конкурентноспособност и устойчив растеж, ще дадат начало на следващи добри идеи и ползи. Бъдещето е на компаниите, които не оставят времето просто да минава покрай тях, а мислят, търсят сътрудници и действат! Членовете на клуба имат голямата привилегия за пряк достъп до науката. На тазгодишната среща проф. Светослав Бобев информира представителството за най-новите прояви на болестотворния потенциал в житните култури. Той мотивира необходимостта от агрономически познания в прогнозата, диагностиката и формулирането на верни решения за борба. Превенцията, според авторитетния учен, е важна част от цялостната растителнозащитна технология. Проф.Бобев обърна внимание на няколко епидемиологични случая на патогенен натиск, които досега не са били обект на особен интерес. Един такъв случай са мрежестите петна по ечемика, причинени от гъбата Drechslera teres, които нанесоха през есента поражения на посевите в много райони на страната. Ранните симптоми на болестта се откриват върху първите листенца под форма на закръглени кафяви петънца, преминаващи често в неправилни и ограничени от нерватурата участъци с характерното за болестта мрежесто, по-тъмнокафяво разчертаване. Мерките за борба и моментите на фунгицидните третирания се диктуват от две основни епидемиологични особености: първо, запазване в семената на растителните остатъци, и второ, възможно заразяване през цялата вегетация. Когато отглеждането на ечемика е съпроводено с продължителни дъждовни периоди, обикновено се третира два пъти – при ранно оформяне на стъблото и приблизително 3-4 седмици по-късно. В сезони със средни по интензивност валежи добър резултат дава едно третиране след вретенене до появата на флагов лист.

Според оценката на изтъкнатия учен Байер КропСайанс в качеството си на лидерска световна компания в агрохимическата индустрия, предлага изключително ефикасен, с висока конкурентна стойност фунгициден формат в житните култури срещу всички прояви на инфекциозния фон, на абиотичните фактори и други форсмажорни обстоятелства. Освен всичко друго продуктите на германската компания активират отлични физиологични ефекти върху развитието на растенията, подобряват качеството на реколтата, увеличават добива. Той приветства ангажимента на Байер КропСайанс максимално обективно да информира своите клиенти и партньори за качествата на продуктите от търговското си портфолио. Ако искаш да успееш, трябва да си различен от всички останали, трябва да правиш неща, които другите не правят. Според маркетинговата политика на Байер КропСайанс членовете на Клуба трябва преди всичко да структурират свой собствен информиран избор. Отворената комуникация предполага привилигированите партньори на Байер КропСайанс да бъдат на върха на информационната вълна. Обективният, безпристрастен и неподвластен на рекламата начин гарантира пряк достъп до ексклузивна, коректна и изпреварваща информация. Тези хора обаче не са безразлични пасивни консуматори на информация. Те са активни, със собствено мнение и лична позиция! На тазгодишната среща на Клуба Жечо Мурзов представи в широк план ситуацията и тенденциите на пестицидния пазар у нас. През 2013 г. в сравнение с 2012 г. продажбата на препарати за растителна защита се е увеличила с 8-9 %. Няколко сегмента движат родния пазар нагоре. В житните култури расте употребата на фунгициди и хербициди. Делът на противожитните хербициди бележи ръст и параметрите са с траен характер. Заслужава да бъде отбелязан фактът, че около половината от всички посеви (пшеница и ечемик) са третирани със Секатор и Фалкон, като това основно се дължи на изключително атрактивният пакет – Секатор + Фалкон, предложен от Байер КропСайанс през 2013 г.Два от най-добрите продукта в сегментите си на изключителна цена!Успешно се продават и противожитните хербициди Пума Супер, Хусар Макс и Пасифика. Промопакетът, съставен от хербицида Секатор и фунгицида Фалкон, произведе истински пазарен фурор! В случая заслужава особено внимание успешният старт на широкоспектърния фунгицид Прозаро, съдържащ 3-то най-ново поколение триазол – протиоконазол. Поради високата степенна синергизъм между двете активни субстанции Прозаро има изключително висок спектър на контролираните болести, в т.ч. силно проблемните фузариум и септория при пшеницата, склеротиния и цилидроспороза при рапицата, което го прави подходящ за употреба при различни проблемни фитосанитарни ситуации. Членовете на Клуба вече са се убедили в неговите смазващи конкурентни предим- ства. Единственият резерв към този изключително класен продукт остава цената. Присъстващите на форума първи научиха, че се обсъжда корекция в този чувствителен пункт. Байер КропСайанс ще направи следващата стъпка Прозаро да достигне до повечe потребители. Това ще бъде сигнал, че компанията инвестира в своите мащабни иновации за българското земеделие. Знаковият Мерлин Флекс, почвеният хербицид в царевица срещу широколистни и някои житни плевели, чиято формула е съставена от активната база изоксафлутол+антидот/ципросулфамид/ . Няма друго определение, нищо, че това не звучи особено оригинално. Само за две години този продукт направи мащабен пробив в тълкователните дискусии относно мястото и ролята на почвените хербицид в царевицата. Днес е ясно: Мерлин Флекс смени перспективите в растителнозащитните практики. И пред очите ни за нула време стана № 1 почвен хербициди в царевицата. “Можем да заявим”, отбеляза Жечо Мурзов, “че лидерството на Мерлин Флекс заедно с легендарните Лаудис и Екип в царевицата срещу цялата плевелна асоциация е неоспоримо!” Германската компания поднася още една много мащабна изненада в концепцията за борба с плевелите в царевицата. Поредното доказателство, поредният позитивен сигнал, че откривателската институция на Байер Кроп Сайанс е мотор с непрекъснат цикъл на действие - попълва дефицити, активира многофункционален, неподражаем потенциал в структурни и върхови новости. Аденго получи “пътен лист” да се появи официално на българския пестициден пазар. А това ще рече, че след Мерлин Флекс следва нова, голяма, мащабна опция в календара на активностите на Байер Кроп Сайанс. Още един шедьовър! Основното предимство на Аденго/изоксафлутол+тиенкарбазон/, следващият почвен хербицид в царевицата, е по-високата му ефикасност срещу едногодишните житни плевели, в т.ч. видовете кощрява, кокоше просо, кръвно просо и др. Проявява мощното си хербицидно действие при по-ниски нива на почвена влага. Аденго е по-подходящият продукт за ранно вегетационно третиране. Какви са следващите стъпки на Байер Кроп Сайанс за увеличаване качествата и интензитета на растителната защита? Кои са предизвикателствата при формулирането на нови технологични многофункционални концепции и стратегически направления? “Имаме новини”, заяви категорично Жечо Мурзов. Големи новини! В житните култури през 2014 г. ще направят премиера два съвсем нови фунгицида. Сфера Макс/ трифлоксиструбин+ципроконазол/ е широкоформатен многоспектърен продукт срещу септориоза по листата и класа, ръжди, брашнеста мана, мрежести петна. Ето защо е изключително подходящ за приложение от фаза флагов лист до цъфтеж на житните култури, предпазвайки ги надеждно, дори от упоритите болести, като септория, фузариум и видовете ръжди. Продуктът е с дълго последействие, допълнителна “екстра” е зеленият ефект. Сфера Макс е комбинация от две различни активни вещества. Микрокристалната формулация, новост в световната практика, осигурява много добро покритие и в максимална степен активира защитата. Зантара е уникален двукомпонентен фунгицид/биксафен-+тебуконазол/. Биксафен е базисна субстанция от съвсем ново поколение, едно ниво над стробилурините. Той проявява физиологично действие върху земеделските култури, чийто резултат е увеличената толерантност на растенията към неблагоприятните климатични фактори и аномалии, повишава добива и неговото качество. И още. Новото активно вещество определя нов стандарт за защита на пшеницата и ечемика от всички заболявания по стъблото и листата, безапелационно най-резултатното средство срещу мрежестите петна и септорията. Профилът на Зантара включва още по-бързо начално действие и продължителна защита на културното растение. Използването на двата нови продукта е напълно целесъобразно при всякаква ситуация, защото ако е сухо и няма условия за развитие на патогени физиологичният зелен ефект който двата нови продукта предизвикват, спомага за по-лесното преодоляване на стреса от културата, което пък води до по-висок добив, ако пък има идеални влажни и топли условия, културата ни получава възможно най-надеждната защита от болести + зелен ефект.

Фалкон, Прозаро, Сфера Макс и Зантара – това е ударното фунгицидно портфолио на Байер Кроп Сайанс в житните култури през 2014 година. Респектиращо, впечатляващо присъствие на новата авангардна високотехнологична продукция на Байер КропСайанс, световният лидер в агрохимическата индустрия.

***

Германската компания Байер Кроп Сайанс е с огромен потенциал за растеж и времето потвърждава, че този хоризонт е безкраен. Защото бизнесът й е свързан с производството на земеделски култури, чието потребление в глобален мащаб расте в геометрична прогресия. И в тази пазарна среда тя е фактор в целия свят. Ралица Янакиева съобщи още една ГОЛЯМА НОВИНА. Мениджмънтът на Байер КропСайнс е взел решение през следващите 10 години да бъде инвестиран огромен финансов ресурс в откривателския научен комплекс на компанията. Целта е висока – създаване на активни субстанции за формулиране на нови препарати за растителна защита и селекция на хибриди селскостопански култури с непознати досега качества. Както е известно неотдавна Байер КропСайанс придоби германската селекционна фирма RAPS, което е сигнал за намерението й да навлезе и в семенарския бизнес. В корпоративната кауза Наука за по-добър живот е генерирана допълнителна доза актуалност, мащабност и визио- нерска мисия. Представяте ли си какво означава това? Тръгне ли немската машина, няма спиране! Байер КропСайанс е най-силната марка на българския пестициден пазар. Най-силната марка съвсем не означава само мощен рекламен статус. Байер КропСайанс е институция в националното ни земеделие заради главната роля, която играе в растителната защита – с качество, идентичност, иновативност, интензитет, забележителни екологични характеристики и респектираща резултатност. Байер КропСайанс в максимална степен презареди своя търговски проект с позитивна и продуктова технологична енергия, диверсифицира акцентите и приоритетите. “2014 година ще бъде с ключово значение за екипа на компанията и за нашия бизнес”, обяви Ралица Янакиева пред високоавторитетната аудитория. Тя маркира посоките – нови продукти, нови промопакети, ценова адекватност, нови информационни масиви, включващи задгранични посещения на български фермери за обмяна на опит като част от генералната трансформация на програмата Екстра Премиум. Това са силни послания! Байер КропСайанс е напълно готова да сбъдне високите очаквания на българските земеделски произво- дители и заявява да го направи по забележителен начин с много креативни идеи, които иска да развива във всички направления! Това е много вълнуващо, това е различно от всичко случващо се досега на българския пестициден и семенарски пазар!/РЗ/