Агрометеорологична прогноза за месец септември

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 05.09.2016      1770

През първото десетдневие съществени валежи не се очакват. През повечето дни от периода  условията ще позволяват извършване на сезонните полски работи - прибиране на слънчогледа и по-ранните хибриди царевица, провеждане на дълбока оран и на предсеитбените обработки на площите предвидени за засяване със зимна рапица. Оптималният агротехнически срок за сеитбата на рапицата е през първата половина на септември. 
През месеца голяма част от червените винени сортове грозде, по-рано от обичайните срокове, ще достигнат технологична зрелост. Очаква се гроздова реколта с високо съдържание на захари.

През септември развитието на късните земеделски култури, преодолели отрицателните последици от продължителното лятно засушаване, ще протича при температури около и над климатичните норми. Падналите валежи в края на август, на места над 25-30л/м² (Видин, Лом, Ловеч, В.Търново, Шумен, Силистра, Пловдив, Сливен), бяха закъснели за част от пролетните култури, които вследствие дефицита на почвена влага приключиха преждевременно вегетацията си. Те подобриха условията за развитието на вторите култури и на късните хибриди царевица.

В началото на септември при късните хибриди царевица ще протича фаза млечна зрелост, а при среднокъсните - ще се наблюдава масово восъчна и пълна зрелост.

През първото десетдневие съществени валежи не се очакват. През повечето дни от периода  условията ще позволяват извършване на сезонните полски работи - прибиране на слънчогледа и по-ранните хибриди царевица, провеждане на дълбока оран и на предсеитбените обработки на площите предвидени за засяване със зимна рапица. Оптималният агротехнически срок за сеитбата на рапицата е през първата половина на септември. 

В началото на второто десетдневие се прогнозира съществено понижение на температурите, валежи и повишен риск за развитие на патогени, причиняващи гниене по зреещата плодова и гроздова реколта-сиво гниене по гроздето (Botrytis cinerea), късно кафяво гниене (Monilia fructigena) по плодовете на есенно-зимните сортове овошки.

През втората половина на септември  последните фази от развитието на късните земеделски култури ще протичат при обичайните за края на лятото и началото на есента топлинни условия. В края на второто десетдневие при голяма част от късните хибриди царевица ще се наблюдава восъчна и пълна зрелост. През третото десетдневие при памука ще протича масово фаза узряване.

В началото на третото десетдневие прогнозираните валежи ще подобрят почвените влагозапаси в горните слоеве, което е от важно значение за нормалното протичане на началните фази от вегетацията на зимната рапица. В края на септември при засетите в агротехнически срок  посеви с рапица ще се наблюдава фаза поникване. 

През месеца голяма част от червените винени сортове грозде, по-рано от обичайните срокове, ще достигнат технологична зрелост. Очаква се гроздова реколта с високо съдържание на захари.

Източник: НИМХ-БАН