Биофунгициди за контрол на болестите и неприятелите при зеленчуковите култури

Автор(и):  проф. д-р Стойка Машева, ИЗК "Марица" Пловдив; доц. д-р Винелина Янкова, ИЗК “Марица” в Пловдив
Дата: 23.08.2016      9683

В растителнозащитните технологии вече навлизат нови биопродукти, които имат репелентно и токсично действие спрямо вредителите, което се дължи на намиращите се в тях естествени съединения. Представените ботанически и биопродукти са регистрирани и разрешени за употреба при органично производство на зеленчуци.

Третирането с химични продукти за растителна защита (ПРЗ) е лесно приложим и ефикасен метод за борба с вредителите.

Последните обаче са силно вариабилни и лесно придобиват резистентност към пестицидите. Световната химическа промишленост непрекъснато обогатява пазара с нови ПРЗ, базирани на нови активни субстанции. Преобладаващата част от тях са високо ефикасни, с широк спектър на действие. Основно изискване, освен към добрата им биологична активност, е селективното им действие към полезните видове. 

Днес важно условие в съвременното зеленчукопроизводство е получаването на чиста от пестициди продукция и опазване на околната среда. Това налага редуциране употребата на пестициди и включване в растително-защитните системи на алтернативни средства. В растителнозащитните технологии вече навлизат нови пестициди на базата на растителни екстракти (фитопестициди), имащи репелентно и токсично действие спрямо вредителите, което се дължи на намиращите се в тях естествени съединения – алкалоиди, естери, гликозиди и др. Биопрепаратите са микроорганизми или продукти от тяхната жизнена дейност. Те могат да бъдат: бактерийни, гъбни и вирусни препарати. Характеризират се с редица положителни страни: не замърсяват природната среда; имат тясна специализация и не създават резистентност.

Минералните и растителни масла (мента, бор, кимион) имат инсектицидно, акарицидно и фунгицидно действие. Висока инсектицидна активност спрямо Мyzus persicae Sulz. е установена при приложението на сурово соево масло, а рафинираното рапично масло значително намалява инфектираните с краставично мозаичен вирус (CMV) растения.

Етеричните масла от анасон, копър и босилек имат токсично действие и редуцират плътността на M. persicae. Това е една алтернативна възможност за редуциране на химичните третирания.

Биофунгициди

ТИМОРЕКС 66 ЕК (66% масло от Melaleuca alternifolia) Производител: Биомор Тиморекс 66 ЕК е природен продукт. Представлява маслен екстракт от листа и връхчета от клони на Австралийско чаено дърво Melaleuca alternifolia. Биологичен, листен фунгицид, който има контактно и предпазно действие срещу гъбни и бактерийни патогени. Активно вещество: Водна емулсия, масло от чаено дърво, растително масло, натриев бикарбонат, вода. Механизъм на действие: притежава отлично предпазно и изкореняващо действие, инхибира покълването на спорите, спира нарастването на мицела и блокира развитието на инфекцията. Регистрация: В България Тиморекс 66 ЕК е регистриран срещу: Брашнеста мана (Erysiphe cichoracearum и Sphaerotheca fuliginea) по краставици в оранжерии. В другите страни има регистрация и срещу мани и алтернариози. Доза: Прилага се в следните дози: 0,5% (500 мл/дка) за предпазно третиране през интервал 7-10 дни; 1,0% (1000 мл/дка) при висока степен на зараза. Работен разтвор 40 л/дка.

Timorex Gold (ботанически фунгицид)

Производител: Biomor, член на Групата на Стоктън.

Активно вещество: растителен екстракт от Melaleuca alternifolia.

Механизъм на действие: Има многостранно действие – подтискащо, лечебно и предпазно,рещу гъбни и бактерийни болести. Демонстрира ефикасност, подобна на тази на системните фунгициди и е сертифициран за конвенционално и биологично производство. Не оставя остатъци. Екологичен фунгицид, безвреден за полезните насекоми и пчелите.

Регистрация: Тиморекс Gold е регистриран срещу широк спектър гъбни патогени: Ascomycetes, Deuteromycetes и Oomycetes, причинители на болести по банани, домати, пипер, дини и пъпеши, краставици, манго, ягоди, малини, грозде, праскови и др. У нас има регистрация срещу брашнеста мана (Erysiphe cichoracearum и Sphaerotheca fuliginea) по краставици в оранжерии. 

Доза: използва се в коцентрация 0,5% -1%.

Триложи – ботанически пестицид

Триложи съдържа натурален екстракт масло от семената на дървото Neem. Има широк спектър на действие. Ефикасен е срещу патогенни гъби, насекоми и акари. Както и при другите, базирани на растителни масла ПРЗ, Триложи трябва да се прилага рано сутрин или късно вечер, за да се сведе до минимум възможността за листни пригори.

Активно вещество: хидрофобен екстракт от маслото Neem.

Концентрация: 1-2%

Регистрация: Триложи контролира брашнеста мана, ръжда, черни листни петна, листни въшки, белокрилка и акари.

Интервал на пръскане: 7-14 дни

Карантинен срок: няма.

Ензикур е натурален ензимен фунгицид. Съдържа ензима лактопероксидаза. 

Производител: Коперт 

Активно вещество: калиев йодит – 52 г/кг и калиев гиоцианат – 22 г/кг. Механизъм на действие: Продуктът има силен лечебен ефект, няма предпазно действие. Употребата му трябва да става след появата на първи симптоми на брашнеста мана. Регистрация: Срещу брашнеста мана Oidium spp., Leveillula taurica, Sphaerotheca spp. 

Доза: 0,15%. 

За да се прояви добрия ефект от употребата на препарата е необходимо растенията, които са заразени и имат проява на брашнеста мана, да бъдат предварително добре намокрени и да останат мокри 10-20 минути след напръскването. Ако заразеното растение е сухо и се напръска с Ензикур няма да има ефект от препарата!

Да се използва само при наличие на зараза от брашнеста мана!!! Препаратът няма предпазващо действие - има само лечебно!

Фузаклин Гранулат – биологичен почвен фунгицид 

Активно вещество: Fusarium oxisporum var. licopersici. 

Доза: Приложението на продукта е неколкократно, с което се гарантира сигурна защита от почвени патогени. - първо внасяне - 200 - 250 г от препарата на квадратен метър с инкорпориране преди засаждане на културите. - второ внасяне - при засаждане на постоянно място на растенията 2 - 3 г от препарата в зоната на кореновата система на растенията. - трето внасяне - във фаза 7-8 лист на растенията, която е най-уязвима от заразяване с фузариум. Дозата е 2 г от препарата около стъблото на растението. Така се поддържа едно много добро ниво на защита и постоянно присъствие на гъбата през вегетацията, което е гаранция за ефективността. Регистрация: в България продуктът е регистриран срещу почвени патогени Fusarium, Pythium, Rhizoctonia по краставици оранжерийно производство. 

Механизъм на действие: Препаратът ФУЗАКЛИН ГРАНУЛАТ има силно превантивно действие.

Триходермин НПА, Триходермин НГ

Производител: ЕТ проф. Г. Нешев. Триходермин е безвреден биологичен фунгицид, защитаващ растенията от почвени фитопатогени.

Активността на препарата се дължи на наличието на гъбата Trichoderma sp. Щам 6, потискаща развитието на фитопатогенни гъби като Fusarium, Verticillium, Pythium, Rhizoctonia и други.

Регистрация: Продуктът е регистриран в България в дози:

Триходермин НПА - 10-20 кг/дка

Триходермин НГ - 5-15 кг/дка

Механизъм на действие: Биоагентът Trichoderma колонизира почвата около корените на растенията и ги предпазва от патогенните гъби по следните четири механизма:

1. Конкуренция за пространство и хранителни

елементи;

2. Отделяне на биологично активни вещества;

3. Микопаразитизъм - Trichoderma може да

расте върху мицела на фитопотогенните гъби,

като го разгражда ензимно и се храни с

получените вещества - по този начин

физически унищожава патогена;

4. Подобряване на състоянието на растението.

Поливерзум - Биофунгицид с двойно действие.

Активна съставка: Pythium oligandrum

Регистрация:

А) Борба с почвени патогенни гъби Pythium

spp., Fusarium spp., Botrytis spp., Phytophthora

spp., Alternaria spp.,

Б) Стимулира растежа и укрепва растенията.

Подпомага покълването и равномерния растеж на растенията.

Доза:

0,5 г/100 г семена полумокро третиране. През вегетацията 10 г/дка с 200 л вода, 2-4 третирания.

Подходящ за биологично производство.

Краставици: Плодовете нарастват по-бързо. Увеличава устойчивостта към Pseudoperonospora cubensis.

Домати: Укрепва растенията, увеличава броя на доматите и има предпазващ ефект спрямо Phytophtora infestans. При наличие на зараза може да се извърши поливка.

Пипер: Увеличава добива (оранжериен).

Зеле: Увеличава добива и защитава растенията

срещу определени болести: Гуша (Plasmodiophora brassicae), Rhizoctonia solani.