В градината през август

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 22.08.2016      1991

Обърнете внимание на плодовите червеи и на листоминиращите молци

Август се характеризира с високи температури, малко количество  валежи и ниска въздушна влажност. По-силно е нападението от неприятелите по зеленчуковите култури и по-слабо проявлението на гъбните и бактериални болести по овощните култури. Интензивно наедряват плодовете на ябълките, крушите, дюлите и късните сортове праскови. Растежът на летораслите е завършил, дърветата се запасяват с резервни хранителни вещества и залагат плодните пъпки за следващата вегетация.

Растителнозащитните мероприятия през август са насочени предимно към доопазване на плодовете от късно червясване от плодовите червеи и на листата от листоминиращи молци и други вредители, които развиват няколко поколения. Поради високите температури на въздуха и почвата пръсканията срещу вредителите да се провеждат рано сутрин или вечер.

Зеленчукови култури - домати и пипер

Основни вредители за периода

·      Памукова нощенка

·      Оранжерийна белокрилк

·      Паяжинообразуващи акари

·      Доматен миниращ молец

·      Жилкова некроза по доматите

·      Столбур по домати и пипер

·      Мана по пипер

Овощни култури

Основни вредители за периода

·      Ябълков плодов червей

·      Сливов плодов червей

·      Източен плодов червей

·      Кръгломиниращ молец

·      Обикновена крушова листна бълха

·      Калифорнийска щитоносна въшка

·      Бяла американска пеперуда

·      Анарзия (прасковен молец)

·      Брашнеста мана по праскова

·      Късно кафяво гниене по плодовете на овощните култури

на плодовете. 

Лоза

Основни вредители за периода

·      Мана

·      Брашнеста мана /оидиум/

·      Сиво гниене

·      Шарен гроздов молец