Брой 7 на списание “Растителна защита” е вече на книжния пазар

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 10.08.2016      1596

На 5 август 2016 г. излезе от печат брой  7/2016 г. на списание “Растителна защита”. Вижте кои са актуалните теми този месец.

Темата

А. Харизанов Биологичната и интегрираната растителна защита - без алтернатива

А. Харизанов Интегрираното управление на вредителите в България не е на завидно ниво

В. ХаризановаБиологичен контрол – какво знаем икакво не знаем за него?

E. Миркова и др. Български иновативен продукт за биологичната борба с фитопатогенните гъби в оранжерии

*** - Списък на биологичните агенти, които могат да се прилагат в Република България

Карантина

З. Моллова – Вирус на храстовидното вджуджаване по малината

Неприятели

А. Харизанов – Източният плодов червей - опасен неприятел и по ябълката

Светофар

С. Проданова, Т. Величкова – Борба с вредителите през

август по:

– домати и пипер

– краставици

– зеле

– праз

картофи

– семкови овощни видове

костилкови овощни видове

– лозя

Събития

*** Байер откри първия в България многоцелеви център за агроиновации

*** Суммит Агро в действие!

Училище за специалисти

Проф. д-р Стойка Машева – Брашнеста мана по други зеленчуци