Белите петна при земеделските земи

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 30.07.2016      1802

На 31 юли изтича срокът, в който собствениците на земеделски земи трябва да декларират как ще ги стопанисват. Ако не се впише как ще се използват и от кого тези парцели, държавата ще има задачата да ги разпредели служебно. Проблемът е, че 1 милион декара от обработваемата земя, влиза в т. нар.  бели петна - площи, чийто собственик е неизвестен или не са заявени през последните години на конкретно име, според данни на МЗХ.

Всички собственици на земедеслки земи трябва да декларират как ще стопанисват своите селскостопански имоти до 31 юли. В декларациите е нужно да се посочи дали земите ще бъдат обработвани лично или ще бъдат отдавани под аренда.

1 милион декара от обработваемата земя, влиза в т. нар.  бели петна - площи, чийто собственик е неизвестен или не са заявени през последните години на конкретно име, според данни на МЗХ. В случая, че собственикът на земя не е подал декларация, правното основание за ползване за следващата стопанска година е на ползвателя, в чийто имот попадат и необозначените декари. Собственикът на белите петна получава определена сума, затова че земите му са използвани. Заплащането може да се получи от областната дирекция по земеделие по местонахождение на имота, давността за получаване на парите е десет години. Често обаче собственици липсват, те не се интресуват от съдбата на земите си и не търсят полагащото им се възнаграждение.

Общинските служби "Земеделие" изготвят предварителни регистри, които се обявяват до 5 август. Тези регистри трябва да се погледнат от всички собственици и засегнати лица, за да се види всеки имот с какъв статут е, като до 15 август могат да се правят корекции в регистъра.