Байер откри първия в България многоцелеви център за агроиновации

Автор(и):  Емил Иванов
Дата: 14.07.2016      2315

Постоянната платформа на 50 дка се намира край плевенското село Горна Митрополия. Широко форматният модел осигурява писта за трансфер на научни постижения в посока бизнес и производство. Системата  предлага иновационен ресурс за формулиране на точни и верни управленски и технологични решения за постигане на висок здравен статус на 5-те стратегически култури у нас – пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица.

На събитието присъстваха отговорни служители от Министерството на земеделието и храните, БАБХ, знакови учени от Аграрния университет в Пловдив и Селскостопанската академия, представители на браншови съюзи, специалисти, бизнесмени, фермери, журналисти от аграрните печатни и електронни медии.

В своето слово на откриването на центъра Габор Равицки, мениджър на Байер България, дивизия КропСайанс, отбеляза, че позицията на Байер, в качеството си на световен лидер в агрохимическата и семенарската индустрия, е, че устойчивото земеделие е ключът към това да успеем да осигурим достатъчно и качествена храна за нарастващото световно население. Центърът за агроиновации, който стартира в България, е част от глобалния корпоративен проект на Байер за инвестиции в Бъдещето. Искаме заедно с фермерите и другите наши стратегически партньори, подчерта г-н Равицки, да подобрим знанията в областта на земеделието и да осигурим достъп до световната мрежа за обмен на добри практики. Според неговата оценка Центърът за агроиновации успешно се вписва в конкретиката на корпоративната политика на Байер: По-глобални, по-гъвкави, по-ангажирани. Той лично благодари на г-жа Светла Стоянова, която подкрепи идеята и помогна за създаването на тази иновативна локация на Байер.

Проектът Байер Център за агроиновации/БЦА/ бе промотиран от Ивелин Тончев, мениджър Техническо развитие на Байер България, дивизия КропСайанс. Профилът на БЦА включва основно две ключови характеристики. Едната е изпитване и тестване на продукти за растителна защита на Байер.

Устойчивото развитие на земеделието е вторият акцент в програмата БЦА. Тук се включва и световноизвестната фирма ProPlant, вече част от Байер. Нейният софтуерен продукт, базиран на непрекъснат мониторинг на полетата чрез сателитни връзки от система специални станции, ще осигурява ново, по-високо равнище на ключовите практики за растителната защита -  прогноза и сигнализация. Продуктът е валидиран технологично за условията на България. В чисто агрономически план ProPlant ще предоставя услуга за диагностика на състоянието на растенията за предупреждение при условия и възможности за заразяване и нападение на вредители.

Земеделието е част от глобалната екосистема. Земеделието е отговорно за опазване на световната природа. Както е известно, добрите растителнозащитни практики включват задължително измиване на пръскачките след употребата на ПРЗ, а това един сериозен замърсител на подпочвените води. В БЦА Байер позиционира своята иновативна система Phytobac за оптимално управление на отпадните води, които съпровождат процеса на пълнене, почистване и изплакване на пръскачките.

Байер Център за агроиновации предлага още една опция, която се цели в друга посока от ключов характер. Става дума за реален принос за запазване на биоразнообразието – домашни пчели и други полезни видове. Структурирането на буферни зони с ивици от цветни видове, с предимство медоносни растения, е само началото на тази креативна идея. Богатата “паша” ще привлича вниманието не само на домашните пчели, но и на други диви пчелни видове, които са отлични опрашители.