Суммит Агро в действие!

Автор(и):  Емил Иванов
Дата: 11.07.2016      3633

В рамките на проекта “Царевицата – царица на полята”, част от програмата “Хербитур” на Аграрния университет в Пловдив, търговската фирма Суммит Агро показа на опитните полета на университета своя широкомащабен производствен опит с царевица. Хербицидите и торовете, използвани за борба с плевелите и храненето на растенията, са от търговското портфолио на Суммит Агро

Един от акцентите на Суммит Агро бе супер интензивният царевичен посев на 42 декара. Хибридът /500 ФАО/ е на семенарската компания Пионер. Другите показатели: напояването се осъществява с капкова инсталация. Гъстотата е много висока: 8000-9000 растения на декар. Основното торене /NPK/ е оптимално. Целта е да се постигне добив от порядъка 1800-2000 кг/дка. При тази ситуация, отбеляза проф. Тоньо Тонев, ръководител на проекта и опита, лимитиращи фактори са борбата с плевелите и допълнителното хранене.

Каква е схемата на действие, предложена от Суммит Агро? След сеитбата преди поникването на царевицата е внесен хербицидът Шарпен 33 ЕК /330 г/л пендиметалин/ за контрол на едногодишните житни и широколистни плевели. Активното вещество е с почвено и листно действие. При почвено приложение новопоникналите плевели поемат продукта при преминаването си през хербицидния “екран”. По време на вегетацията /4-и-6-и лист/ е внесена комбинацията Нишин 4 ОД /40 г/л никосулфурон/ - 120 мл/дка + Флуростар 200 /200 г/л флуроксипил/ - 50 мл/дка. Комбинацията Нишин + Флуростар, според оценката на доц. д-р Мирослав Титянов, управител на фирма Суммит Агро, е отбранителния вал за чувствителното царевично растение срещу цялата плевелна “армия” – независимо от нейната численост, потенциал и “мотивация”. В случая, отбелязва доц. Титянов,  селективността на комбинацията е много висока и всякакви притеснения в тази посока са излишни и несъстоятелни!

И още един факт, който доказва, че Суммит Агро продължава да расте. Става дума за торовете, които фирмата предлага на нашия пазар. Темата е обширна, ще се ограничим само с торовете в царевицата. Умостарт Супер Цинк е от групата на микрогранулираните торове. Това е иновативна технология, чийто замисъл е микрогранулата, в която е концентрирано съдържанието на тора. Технологията на хранене на растенията чрез използването на микрогранулирани торове е много прецизна. Специален прилепител предотвратява слепването на гранулата при контакта с атмосферната влага. Умостарт Супер Цинк съдържа амониев азот, фосфор, сяра и цинк. Използва се в царевицата по време на сеитбата. Осигурява летящ старт на културата и развитие на силна коренова система.

Грийн Ултра е балансиран NPK листен тор с микроелементи за листно приложение. Специално адаптиран за хранене и стимулиране на растежа. Балансът на хранителни елементи в Грийн Ултра е близък до този в растителния сок.

Контролираното хранене на растенията с азот през листата е една знакова иновация в световната практика. Торовете със съдържание на метилен урея предлагат уникален начин за листно подхранване на земеделските култури /в този случай царевицата/ поради тяхната способност бавно и продължително да отдават хранителните вещества. Азотът под формата на метилен урея е с най-висок коефициент на усвояване през листата. Балансираното съотношение УРЕЯ/МЕТИЛЕН УРЕЯ в Сазолен СК и Сазолен NPK – 41:59, дава основание да се използват в царевицата за увеличаване на листната маса и за подобряване качествените показатели на зърното. Допълнителното съдържание на фосфор и калий в Сазолен NPK стимулира развитието на продуктивните органи – по-голям кочан при царевицата.