Върхови добиви при житни култури и технологии за третиране на семена

Автор(и):  syngenta, България
Дата: 06.07.2016      2103

През последните години голяма част от иновациите в Синджента са насочени именно към препаратите за третиране на семена, защото те имат много голям икономически принос за добива при значително ниска цена и влагане на активни вещества.

Продуктите за третиране на семена от Синджента са с изключителен принос за гъстотата на посевите, едновременното и равномерно покълване, отличното развитие на кореновата система, защитата на младите растения срещу вредители и имат и допълнителен икономически принос, който може да се изрази дори в намаляване броя на пръсканията по време на вегетация. Именно тук искаме да представим три решения, които са изключително надеждни и рентабилни. Първото предложение на Синджента е високотехнологичната формулация за третиране на семена от пшеница Дивидент Формула М , която през последните години много успешно се наложи в България. Отзивите от нея са отлични и това се дължи на нейната ефикасност и характеристики: Дивидент Формула М е ново поколение продукт за третиране на семена от пшеница и представлява високотехнологична формулация на водна основа, което дава множество предимства. Първо, системното и контактно действие на Дивидент Формула М и характеристиките на формулацията предоставят категоричен контрол на причинителите на болести по повърхността на семената, във вътрешността на семената и в почвата около засятото семе. Второ, сравнителните проучвания за нивото на контрол на болестите категорично показват, че Дивидент Формула М осигурява по-висок контрол на Фузариум, Септория и Главни спрямо стандартите в третирането на семена от пшеница. Също така Дивидент Формула М стимулира по-бързото поникване и спомага за изравнено и дружно поникване на здрави растения.  Трето, подобрените характеристики на формулацията (поради това, че е на водна основа) на Дивидент Формула М осигуряват множество допълнителни предимства за земеделските производители и професионално ангажираните с третиране на семена - гарантира се отлично и трайно прилепване на продукта върху третираното зърно, което осигурява върхов ефект и при висок инфекционен натиск на патогени, пренасяни с почвата или зърното, и безкомпромисно действие дори и при екстремни условия на отглеждане на културата. С Дивидент Формула М  фермерите могат да оперират свободно без запрашаване, като се избягва грижата за остатъчни количества продукт в чувалите. И много важно - перфектна консистенция на формулацията с технологията Формула М осигурява средно 15% по-висока производителност на линията за третиране на семена посредством по-бърз и по-равномерен поток на третираните семена и използването на по-малко вода при третирането; почистването на оборудването е значително по-лесно, а смяната на продукта на лентата е значително по-бърза; пакетирането и разопаковането много по-чисти.

През 2015 година хит при третирането на семена от житни култури стана Целест Топ на Синджента. Целест Топ е широкоспектърен инсектицид фунгицид и стимулатор за третиране на семена от пшеница и ечемик срещу болести и вредители едновременно. Целест Топ се отличава с това, че включва три активни вещества с три различни механизма на действие, има комплексно инсектицидно и дълготрайно фунгицидно действие и защитава не само семената и кълновете, но и младото растение. Целест Топ е предложението на Синджента за топ добиви, което Синджента препоръчва при по-ранни сеитби, при семепроизводство, при монокултурно производство и при стресови условия от различен характер като суша, ниско pH, засоляване на почвата, температурен стрес, токсични нива на алуминий, нападение от вируси.

За есента на 2016 година Синджента представя и нов продукт за третиране семена – Максим Стар. Максим Стар е двукомпонентен фунгицид за третиране на семена от житни култури за контрол на болести по повърхността на семената, във вътрешността им и в почвата около засятото семе. Максим Стар се отличава с изключително широк спектър на контролираните болести, дълготрайно действие и много висока ефективност на контрол на Фузарийно кореново гниене, Ленточна болест и Главни. Именно широтата на спектъра на регистрираните контролирани болести, което е гаранция за ефективен контрол с икономически принос, ще направи Максим Стар един от основните продукти при избора на българските земеделци за вбъдеще. Максим Стар контролира при зимна и пролетна пшеница: фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), хелминтоспориоза (Cochliobolus sativus), снежна плесен (Monographella nivalis), петносване на плевите (Septoria nodorum), твърда (мазна) главня (Tilletia caries), праховита главня (Ustilago tritici) в доза 100-150 мл / 100 кг семена; при зимен и пролетен ечемик: фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), снежна плесен (Monographella nivalis), ленточна болест (Helminthosporium gramineum), мрежести петна (Pyrenophora gramineа / Pyrenophora teres), покрита главня (Ustilago hordei), праховита главня (Ustilago nuda) в доза 150-200 мл / 100 кг семена; при овес: фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.) и праховита главня (Ustilago avenae) в доза 150-200 мл / 100 кг семена.

Около 30% от проявленията на фузариум по класа се дължат на системно заразяване от почвата; загубите при неконтролиран Фузариум са средно около 25% от добива, но могат да достигнат до 50%. Ленточната болест, от своя страна, може да намали количеството класове до 15%, количеството зърно в клас до 20%, а при епифитотийно протичане на болестта добивът може да спадне с до 50%. Според Синджента Максим Стар е изключително надеждно решение за третиране на семена от пивоварен и фуражен ечемик поради осигуряването на отлична защита от Ленточна болест, Фузарийно кореново гниене и Праховита главня по ечемика. Ефективността на Максим Стар срещу тези болести е впечатляваща. Въпреки това продуктът не трябва да се възприема само като предназначен изключително за ечемик – Максим Стар дава отлични резултати и при пшеница. Максим Стар допринася за много добро гарниране на посева и повишаване на добива и качеството на продукцията благодарение на: два различни механизма на действие и елиминиране на риска от създаване на резистентност; осигурявянето на предпазно, лечебно и изкореняващо дейстие; дълготрайността на действие; много добрата синергия на отлично системно действие в растението, отлично контактно - пенетриращо действие за защита от болести по повърхността на семената и контрол на причинители на болести в почвата около засятото семе. Максим Стар има и укрепващ ефект за развитието на кореновата система и за хабитуса на растенията, много е подходящ при късни сеитби и защитава отлично семето, младите корени, както и колеоптила по време на развитието му в почвата (колеоптилът е заострената защитната обвивка, покриваща кълна - органът, отговорен за пробиване до повърхността). Именно надеждната защита на колеоптила е предпоставка за отличната гарнираност на посева.

Синджента предлага и допълнително разширяване на технологията – земеделските производители могат да закупят Дивидент Формула М и Максим Стар самостоятелно, но също и в много изгодни пакети с Вуксал Териос - немската суспенсия микроелементи с мед, манган, молибден и цинк. С добавянета на Вуксал Териос се цели осигуряване на нормалното хранене на младото растение в ранните фази на развитие, когато кореновата система е млада и още е в етапи на начално развитие. Вуксал Териос доказано повишава кълняемостта, осигурява по-доброто развитие на корените (съдържа фосфор), засилва устойчивостта към хербициди и неблагоприятни климатични условия - развитието на растенията е по-бързо и растенията се подготвят по-добре за успешно презимуване; напролет културата се развива по-рано и използва по-ефективно все още наличната в почвата влага при залагането на добива.

PR материал