Ранно­пролетни агро­тех­ни­чес­ки и рас­ти­тел­но­за­щит­ни гри­жи при лозя

Автор(и):  Таня Динова, гл. експерт в дирекция „РЗ и контрол“ към БАБХ
Дата: 16.03.2014      1384

 

 

 

 

Раннопролетни агротехнически и
Растителнозащитни грижи при лозя
Болест/Неприятел Причинител Симптоми/Повреди Жизнен цикъл
Бактериален рак по лозата Agrobacterium vitis-бактерия
 • близо до почвената повърхност, по вдървесинени части се откриват грапави подутини (тумори) със зърнеста структура, с размери от 0,5 до 10 и повече сантиметра
 • туморите са бледожълти и меки, като постепенно потъмняват, втвърдяват се и започват да се разрушават
 • тумори се развиват и непосредствено под почвената повърхност или на височина до 1 м над нея
 • заразените растения образуват по-слаборазвити леторасли и частите, образувани над местата с тумори, могат да загинат
 • причинителят се запазва в растителните остатъци в почвата и в заразените растения
 • прониква основно през рани, причинени в резултат на измръзване или градушки
 • старите и изоставени лозови насаждения са основен източник на зараза
 • особено вредоносна е болестта във вкоренилищата и младите лозови насаждения
 • в заразените лози при силни зимни студове се наблюдава напукване на кората
Контрол:
 • Използване на здрав посадъчен материал.
 • Създаване на лозовите вкоренилища върху добре дренирани места.
 • Плитки почвени обработки, загребване на младите лози и торене с калиеви торове през есента.
 • Резитбата в плододаващи лозя с установено заболяване да се извърши преди започване на сокодвижението, като първо се режат здравите, а след това болните растения.
 • Изгаряне на заразените части.
 • Дезинфекциране на инструментите след отрез на всяка лоза с 5% разтвор на формалин или 10% разтвор на белина.
 • Изкореняване и унищожаване на лозите при установяване на нападнати растения през първите 3 години след засаждане на лозовото насаждение.
Болест/Неприятел Причинител Симптоми/Повреди Жизнен цикъл
Еска (бяло дървесинно гниене) Гъби от род Phaeoacremonium и главно от видовете Ph.chlamydospora, Ph.aleophilum
 • редуциран растеж на летораслите
 • издребняване, деформиране или дълбоко нарязване на листата, придружено от силно жълтеене и некротиране
 • проявите се засилват и завършват със загиване на целите растения
 • възможно е болестта да се прояви като внезапно увяхване, последвано от изсъхване на растенията
 • дървесината на нападнатите лози е мека, ронлива, оцветена белезникаво или жълтеникаво
 • листата се оцветяват жълтеникаво от периферията към средата при сортове със зелена и жълто-зелена кожица на зърното и червеникаво при сортове с червена и синкавочервена кожица на зърното
 • тъканите некротират, а листата окапват преждевременно, като оголват летораслите още през края на юли и началото на август
 • проявите на болестта започват от основните листа на летораслите
 • лозите внезапно изсъхват частично или напълно след продължително засушаване, последващо от силни дъждове
 • заразените части са с кафяво-сивкав цвят, листата окапват само за няколко дни, а дървесината се напуква
 • причинителите на еската се развиват сапрофитно в почвата и заразяват малките коренчета, след което и дебелите корени, като разрушават тъканит
 • болестта се развива в застаряващи лозя или в млади лозя, които са засадени върху тежки, кисели почви, с лоша агротехника
Контрол:
 • При производството на посадъчен материал следва да се вземат калеми само от напълно здрави лози.
 • През вегетацията лозичките в лозовото вкоренилище трябва да се обследват редовно и всички с признаци на болестта да се маркират и да се изгарят.
 • Рано през пролетта загиналите лози се изкореняват и се изгарят.
 • Нападнати плодни пръчки, плодни звена или стъбла се изрязват и изгарят, а от прокаралите от основата на лозата леторасли се формира ново стъбло.
 • При възможност да се изрязват и унищожават нападнатите части на лозата още през лятото и есента.
 • През пролетта се прави резитба първо на напълно здравите лози.
 • Инструментите за резитба се обеззаразяват с 5% разтвор на син камък или с други обеззаразители.
Болест/Неприятел Причинител Симптоми/Повреди Жизнен цикъл
Антракноза Gleosporium ampelophagum - гъба
 • неправилно закръглени, тъмнокафяви петна по летораслите и колтуците
 • постепенно разрастване на петната, тъканите в централната им част хлътват и се разкъсват, при което се образуват дълбоки повреди
 • при силно нападение растежът на летораслите спира, върховете почерняват, изкривяват се и изсъхват
 • ресите и завръзите може също да изсъхнат
 • причинителят презимува в повредените леторасли и в мумифицираните плодове като мицел и склероции
 • масовите заразявания се извършват от склероции
 • благоприятни условия за развитие на болестта е хладното и дъждовно време, гъсто засаждане, едностранчиво азотно торене и резитбата на кордони
 • нападението в лозовите насаждения е на хармани
Контрол:
 • При резитбата всички леторасли с признаци на болестта трябва да бъдат отстранени.
 • Провеждане на зимно пръскане с 2% бордолезов разтвор.
Болест/Неприятел Причинител Симптоми/Повреди Жизнен цикъл
Лозова щитовка Pulvinaria vitis
 • ларвите и възрастните насекоми смучат сок от всички надземни части на лозата, като предпочитат чепки, леторасли, листа и зърна
 • пренасят три вида вируси, причинители на болести по лозата
 • силно повредените лози се изтощават, дават ниски и некачествени добиви грозде и често изсъхват
 • видът развива едно поколение годишно
 • зимува като ларва от втора възраст по стъблото, чеповете и плодните пръчки на лозата
 • презимувалите ларви се развиват до втората половина на май и започват да снасят яйца в бяла яйчна торбичка, няколко пъти по-голяма от щитчето на въшката
 • една въшка снася от 1500 до 3000 яйца
Контрол:
 • За борба срещу зимуващата форма през втората половина на март, в начало на набъбване на пъпките, при плътност 1 ларва на 1 линеен метър плодна пръчка, да се извърши третиране с Пара зомер (парафиново масло) – 3%.
 • През втората половина на юни да се проведе пръскане с регистрирани инсектициди.