Агрометеорологична прогноза за месец юли 2016

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 04.07.2016      1869

През първото десетдневие на юли се прогнозират наднормени валежи, подобрение на почвените влагозапаси и на условията за вегетацията на пролетните култури. Но прогнозираните високи максимални температури през третото десетдневие на месеца, ще имат неблагоприятно въздействие върху цъфтежа и оплождането при зеленчуковите култури и по-късните хибриди царевица.

През юли развитието на земеделските култури ще протича при температури близки до климатичните норми. Определящ фактор за вегетацията на пролетните култури ще бъдат почвените влагозапаси. В началото на лятото, вследствие сухото и горещо време, влагозапасите в 50 и 100 cm  слоеве на почвата значително намаляха. На места в полските райони при царевицата и слънчогледа те бяха с нива под 65% от ППВ (пределна полска влагоемност).

През първото десетдневие на юли се прогнозират наднормени валежи, подобрение на почвените влагозапаси и на условията за вегетацията на пролетните култури, част от които са в репродуктивен стадий от развитието си и имат повишени изисквания към влагата в почвата. През десетдневието при по-ранните хибриди царевица ще се наблюдават фазите - изметляване, цъфтеж на метлицата и изсвиляване, а при късните хибриди - листообразуване. При слънчогледа ще протича фаза цъфтеж, при памука - масово фаза бутонизация, а при фасула и соята - образуване на бобове.

Очакваното неустойчиво време до средата на месеца, с чести валежи ще възпрепятства на много места в страната провеждането на жътвата на пшеницата. Прогнозира се повишена вероятност от градушки и риск от разпиляване на неприбраната зърнена реколта.  През второто десетдневие развитието на земеделските култури ще протича с умерени темпове.

През третото десетдневие агрометеорологичните условия ще се определят от горещо и относително сухо време. Прогнозираните наднормени топлинни условия ще ускорят вегетацията на пролетните култури. През десетдневието ранните хибриди царевица ще встъпят във фаза млечна зрелост, при слънчогледа ще протича наливане на семената, при памука - фаза цъфтеж. В края на месеца в полските райони при фасула ще се наблюдава фаза узряване. Прогнозираните екстремно високи максимални температури на места до 38-39°С, ще имат неблагоприятно въздействие върху цъфтежа и оплождането при зеленчуковите култури и по-късните хибриди царевица.

През третото десетдневие сухото и горещо време ще ограничава развитието на редица гъбни болести, с изключение на брашнестите мани по овошките, зеленчуковите култури и лозата. При овощните култури не трябва да се подценява борбата срещу второто поколение плодови червеи. Растителнозащитните пръскания е препоръчително да се провеждат през по-хладните часове на деня.

Източник: НИМХ-БАН