Технология за висока производителност при рапица

Автор(и):  syngenta, България
Дата: 30.06.2016      2700

Синджента е компания, която за пореден път предлага на производителите утвърдена формула за рентабилност при рапица, базираща се на цялостен и завършен подход включващ: семена, растителна защита и торове за листно подхранване.

Комплексните решения при отглеждането на рапица са от изключително значение за получаването на високи добиви. Формулата на успеха е в правилното и навременно прилагане на съответната технология. Производителите се убедиха с течение на годините в ползите от прилагането на цялостен и устойчив подход при производството на рапица.

Благодарение на опита и системните изпитвания в различни области на страната, Синджента успешно извършва подбор и внедряване на подходящите хибриди рапица. Чрез този процес предлаганите хибриди са изцяло съобразени със спецификата на различните агро-метеорологични условия в България. Патентованата SAFECROSS генетична линия осигурява по-високи добиви и отговаря на нуждите на пазара за хибриди с висока устойчивост на болести и неблагоприятни климатични условия. През изминалия сезон фирма Синджента пусна на пазара новия хибрид СИ ВЕЗУВИО. Хибридът оправда очакванията на производителите, представяйки се отлично в различните области на страната. СИ ВЕЗУВИО е средно ранен хибрид с нисък и компактен хабитус, подходящ за стресови условия като високи температури и засушаване. При наличието на богати почви и оптимална влага хибридът развива пълния си потенциал. Добре познатият на българските земеделци хибрид НК КАРАВЕЛ продължава да е един от най-търсените хибриди на Синджента. Характерен за НК КАРАВЕЛ е неговият висок добивен потенциал и отличната му адаптивност към условията на средата. Продуктовата листа на Синджента в рапица включва още и ранния хибрид НК ТЕХНИК, притежаващ изразена толерантност към ниски температури. Включвайки го в производството си фермерите постигат една добре разпределена във времето жътва и спокойствие при прибирането на добива. НК ОКТАНС и НК КОЛУМБ допълват листа на Синджента, като се отличават с добра толерантност към болести и висок потенциал за маслено съдържание.

Цялостната технология за отглеждане на културата обхваща: сеитбооборота, обработката на почвата, растителната защита, основното торене, листното подхранване и всичко друго, което трябва да се вземе предвид до прибиране на реколтата. Правилното извеждане на цялостната технология осигурява добър старт на рапицата и отлична гарнираност на посевите.

За извеждането на безкомпромисна борба срещу появата на устойчиви плевели, Синджента предоставя своето решение на българския пазар: почвения хербицид ТЕРИДОКС. ТЕРИДОКС е широкоспектърен хербицид за борба с едногодишни широколистни  и житни плевели (в това число див синап), който се прилага след сеидба преди поникване на културата. Установената практика в България е в сеитбооборота да се използват хербициди със сходен механизъм на действие. Така наречените ALS инхибитори (Imidazolinones; Sulfonylureas; Triazolpyramidines; Triazolones) са сред най-често употребяваните хербициди при слънчоглед, царевица, житни култури, а отскоро и при рапица. Програмата на Синджента предлага използването на хербицида ТЕРИДОКС, който е с различен механизъм на действие и намалява риска от възникване на устойчивост на плевелите и компрометиране на борбата с тях при останалите култури (слънчоглед и пшеница). ТЕРИДОКС има отлично действие за контрол на  основните житни и широколистни плевели и гарантира поникването на културата без конкуренцията от плевели, като тя се развива оптимално до настъпване на зимния покой.

В по късния етап на развитие, срещу самосевки от житни култури и житно заплевеляване е подходящо да се третира с високоефективния вегетационен системен хербицид ФУЗИЛАД ФОРТЕ, който след попадане върху листата на житните плевели и самосевките се придвижва чрез флоема и ксилема в корена и до точките на нарастване и унищожава надеждно плевелите, като едновременно с това има високо ниво на безопасност за културата.

Наложеният вече в производството и добре познат на производителите ТОПРЕКС е растежният регулатор и фунгицид за високи добиви в рапицата. ТОПРЕКС е регистриран в България като растежен регулатор и фунгицид срещу Фома, но успешно се справя и в борбата с Алтернария. ТОПРЕКС може да се прилага през есента, като освен фунгицидното действие, ограничава растежа на стъблото, стимулира корена, повишава студоустойчивостта и запазва плътността на културата и добивния потенциал. С пролетното приложение, освен че ограничава растежа на стъблото и запазва добивния потенциал, ТОПРЕКС стимулира разклоняването, намалява риска от полягане и синхронизира цъфтежа и зреенето.

КАРАТЕ ЗЕОН е логичният избор за борба с неприятелите в рапица. Регистриран е в страната срещу Рапична листна оса и Рапичен цветояд. КАРАТЕ ЗЕОН осигурява отлична защита от вредители и е безопасен за пчели (при употреба съгласно указанията в етикета).

Намаляването на загубите при прибиране на реколтата се постига чрез десикация на културата. Като изключително подходящ продукт се откроява РЕГЛОН ФОРТЕ, който осигурява контролирано прибиране на продукция с високо качество. Продуктът има добър ефект и при по-ниски температури, което се обуславя от фактът, че за ефикасното му действие е необходимо наличие на светлина, а не на топлина.

Важност за оптималното развитие на културата е навременното внасяне на критичните за рапицата хранителни елементи. ВУКСАЛ Макромикс спомага за преодоляването и бързото коригиране на недостига от хранителни вещества. При есенното приложение ВУКСАЛ Макромикс повишава устойчивоста на студ и слана. С приложението на ВУКСАЛ Сяра - специално разработен за култури със слята повърхност, се предотвратява и бързо се коригира недостигът на сяра и се подобрява усвояването на азотните торове, внесени с основното торене. С цялостната технология на

Синджента предоставя формула на българските земеделци към по-висок добив с по-добро качество.

PR материал