Европейската комисия удължи разрешителното на глифозата

Автор(и):  Нора Иванова, Редактор Растителна Защита /РЗ/
Дата: 30.06.2016      2079

Ден преди изтичането на лиценза на глифозата, Европейската комисия реши да удължи разрешителното за използването му с 18 месеца. Тази съдбоносна крачка беше приета доста критично от различнте европейски природозащитни организации, които от месеци се опитват да докажат пагубното влияние на активното вещество върху човека и околната среда.

Европейската комисия поднови разрешителното на глифозата с 18 месеца. До изтичането на този период се очаква Европейската агенция по химикали да изготви и предостави на обществеността подробен доклад, който да изясни дали активното вещество наистина може да увеличава риска за ракови заболявания при живите организми.

Първоначално Комисията искаше да удължи срока на разрешителното за 15 години, но след оказан натиск от страна на част от страните-членки и на Европейският парламент, се стигна до компромисните 18 месеца.

Липсата на подкрепа от държавите, членуващи в ЕС и невъзможността да се стигне до квалификацирано мнозинство по въпроса, прехвърли изцяло отговорността за решението на Европейската комисия.

Както природозащитниците, така и фирмите, които се занимават с производство на препарати за растителна защита не са доволни от взетото решение. Докато първите се надяват спорния пестицид да изчечне напълно от пазара, земедеслките компании призовават за подновяне на разрешителното за употреба за още 15 години.

Глифозатът е едно от най-често използваните химични вещества, на които са базирани голяма част от разрешените и употребявани в света широкоспектърни хербициди. През март 2015 г. полемиката относно опасността от употребата на глифозата пламна отново, когато Световната здравна организация(WHO) в свой доклад обяви веществот за “вероятно канцерогено”. Но немският Федерален институт за оценка на риска (BfR) и Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) го класифицираха като “не канцерогено.” Спорът се задълбочи още повече през май 2016 г. в следствие на нова експертна оценка на Световната здравна организация, която достигна до заключението, че глифозатът не причинява рак.