Оперативен анализ на основните земеделски култури за месец юни

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 27.06.2016      1858

Оперативният анализ* на основните земеделски култури се изготвя периодично от областните служби “Земеделие” и се обработват от Министерството на земеделието и храните. Той включва данни, които нямат статистически характер, а служат само като ориентир за текущото състояние на пазара и проведените основни селскостопански мероприятия. Последният оперативен анализ се отнася към 16.06.2016 г.

Жътва на есенници

По оперативни данни, към 16.06.2016 г. жътвата на есенници е стартирала и първите количества са прибрани - 84 тона пшеница, 26,9 хил. тона ечемик и 100 тона маслодайна рапица. В сравнение със същия период на 2015 г., продукцията от ечемик е с 9,3% повече, докато тази от маслодайна рапица е със 78,6% по-малко. Към този момент, при пшеницата и маслодайната рапица – реколта `2016, се отчита по-нисък среден добив спрямо предходната година, а при ечемика – по-висок.

Реколта на пролетници

Към 16.06.2016 г. са реколтирани 11,6 хил. тона картофи, 345 тона домати, 42 тона пипер и 3 тона дини. Продукцията от домати и пипер е съответно с 55,1% и 88,9% под нивото, отчетено към същия период на предходната година, докато тази от картофи надхвърля над 2 пъти производството отпреди една година.

При доматите и пипера се наблюдава понижение на средния добив спрямо реколта`2015, съответно с 35,6% и 61,7%. При картофите на този етап се отчита по-висок среден добив – с 19,2%.

Трайни насаждения и етерично-маслени култури

Продължава прибирането на реколтата от трайни насаждения и етерично-маслени култури. По оперативни данни, към 16.06.2016 г. е събрана продукция от череши в размер на 15 187 тона, от маслодайна роза – 12 043 тона, от ягоди – 4 961 тона, от вишни – 187 тона, от малини – 20 тона, от кайсии – 3 тона и от ябълки – 2 тона. Спрямо същия период на 2015 г. се отчита увеличение на производството и средните добиви при ягодите, маслодайната роза и малините. При кайсиите  средния добив на кг е спаднал с 66,7 % в сравнение с миналата година.

*Подробният анализ, придружен с графичен материал, е качен на сайта на Министерствто на земеделието и храните.