Грижи при раз­садо­про­извод­ството

Автор(и):  Таня Динова, гл. експерт в дирекция „РЗ и контрол“ към БАБХ
Дата: 16.03.2014      1559
Грижи при разсадопроизводството
Болест/Неприятел Причинител Симптоми/Повреди Жизнен цикъл
Сечене по разсада Phythium, Phytophtora, Rizoctonia и др.

Същинско сечене

 • загниване на стъблото непосредствено над почвената повърхност или малко под нея
 • наблюдава се при по-гъстия, изнежен разсад, отглеждан при по-висока температура и влажност
 • причинителите са разпространени повсеместно
 • особено силно се намножават във влажна и богата на органично вещество почва, при температура около 25 °С и недостатъчна светлина
Неинфекциозно заболяване

Лъжливо сечене

 • стъблото изтънява като конец и растението поляга в областта на кореновата шийка и малко над нея
 • поразените участъци са сухи
 • през повреденото място могат да проникнат сапрофитни организми
 • проявява се при високи температури, засушаване и прегряване на почвената повърхност
 • в началото се „изсичат“ отделни растения, след което обхваща съседните до тях, които по-късно изсъхват и в лехата остават празни места
 • сечението напада и застарели разсадни растения
 • при тях загиват кората в основата на стъблото, без да засяга проводящи снопчета
 • такъв разсад не клюмва, а спира растежа си и след известно време увяхва и изсъхва
 • от сеченето по-силно страда гъстият, прераснал и изнежен разсад
 • при пипера повредите са по-големи при висока влажност на въздуха и повишаване на температурите
 • повишена чуствителност към болестта имат и едностранчиво подхранваните с азот растения, които се отглеждат при недостатъчно светлина
Контрол:
 • Засяване на семената при отпимална гъстота. Обеззаразяване на семената с продукта Флоузан ФС – 180 мл/100 кг семена срещу почвени патогени при домати.
 • Разсадите да се отглеждат на обеззаразени торо-почвени смески.
 • За обеззаразяване на почвата (в отсъствие на растения) в стоманено-стъклени оранжерии да се използва продуктът Немасол 510 – 8–10 л/дка срещу галови нематоди, почвени патогени и плевелни семена, като по-високата доза се прилага при преобладаващо нападение от почвени патогени. Внася се посредством апликатор с валиране, както и чрез системите за капково напояване, с последващо валиране или покриване с полиетилен.
 • След поникване да се поддържа отпимална температура (18–20 °С) и влажност на почвата около 70% от ППВ в култивационните съоръжения.
 • Поливките да се правят с малко количество вода, за да се избегне краткотрайно преовлажняване, последвано от продължително засушаване.
 • Разликата между почвената и въздушната температура да не надвишава 6–8 ºС.
 • Редовно проветряване на култивационните съоръжения и засенчване, когато се налага.
 • Профилактични третирания на разсада може да се извършват през седем дни във фаза кръстосване при зеленчуковите култури с медни фунгициди.
 • При поява на сечене болните растения се почистват, петната се изгарят с 3 % р-р на син камък или амониева селитра, поливките се намаляват, а здравите растения да се третират с разрешения системен фунгицид Проплант 722 СЛ – 0,1% – 5 л/м2 разтвор срещу почвени патогени при домати.
Болест/Неприятел Причинител Симптоми/Повреди Жизнен цикъл
Листни въшки сем. Aphididae
 • резултат на храненето причиняват хлоротични петна и деформации на листата, закърняване и увяхване на растенията
 • замърсяване на листната повърхност от отделяната от въшките „медена роса“
 • листните въшки са вектори и на опасни вирусни болести
Контрол:
 • При установяване на единични екземпляри в лехите с разсад незабавно да се извърши третиране.
 • Последното третиране се извършва непосредствено преди изнасяне на разсада на полето.
 • Унищожаване на плевелната растителност около и в лехите, която е благоприятна среда за запазване и източник на зараза от вируси.
 • Регистрирани афициди: Актара 25 ВГ – 20 г/дка (за приложение чрез система за капково напояване в оранжерии), Биская 240 ОД – 60 мл/дка, Вазтак Нов 100 ЕК– 30 мл/дка, Данадим Прогрес 400 ЕК/Рогор Л 40 – 0,075%, Дека ЕК – 50 мл/дка, Децис 100 ЕК – 7,5 – 17,5 мл/дка, Конфидор Енерджи – 60 мл/дка, Маврик 20 Ф – 0,02%, Моспилан 20 СП – 0,0125%, Моспилан 20 СГ – 20 г/дка, Нексид 015 КС – 20 мл/дка, Суми Алфа 5 ЕК/Сумицидин 5 ЕК – 0,02%, Фюри 10 ЕК-0,015%, Хипо СП – 12,5 г/дка.
Болест/Неприятел Причинител Симптоми/Повреди Жизнен цикъл
Галови нематоди Meloidogyne spp.
 • образуване на подутини и деформации по корените на растенията, наречени – гали
 • нарушено сокодвижение в растенията, намален прием на вода и хранителни вещества от почвата
 • при силно нападение се забавя растежът, започва пожълтяване на листата и увяхване
 • проявата на симптоми по надземните части зависи от плътността на нематодите в почвата и от агроклиматичните условия (температура, влага, почвен тип и т.н.)
Контрол:
 • Почвен анализ на площите, предвидени за отглеждане на разсад и зеленчуци.
 • Използване на устойчиви сортове.
 • Обеззразяване на почвата, предназначена за разсадопроизводство с регистрирани нематоциди срещу галови нематоди по оранжерийни зеленчуци: Базамид Гранулад – 50–70 кг/дка, 45-50 дни преди разсаждане, Био Акт ВГ – 0,4 кг/дка, третиране на почвата 14 дни преди засаждане, напръсква се с 10–50 л работен разтвор и се инкорпорира на 10–15 см, Мокап 10 Г – 5–8 кг/дка – внесен една седмица преди разсаждането; Немасол 510 – 8–10 л/дка (краен срок за употреба на наличните количества: 31.12.2014 г.), внася се посредством апликатор с валиране, както и чрез системите за капково напояване, с последващо валиране или покриване с полиетилен.
Болест/Неприятел Причинител Симптоми/Повреди Жизнен цикъл
Попово прасе Grillotalpa grillotalpa
 • напада всички зеленчукови култури, отглеждани в парници, оранжерии и на полето
 • зимуващите индивиди се активизират напролет при затопляне на времето, като в култивационните съоръжения при разсадо-производството се срещат още през февруари
Контрол:
 • Добра обработката на почвата за разрушаване ходовете и гнездата на поповото прасе и унищожаване на различните му стадии.
 • Използване на малки площи на водни капани, заровени в почвата до горния ръб на съда, или разхвърляне на купчини оборски тор, в които се събира неприятелят.
 • Прилагане на регистрирана готова примамка: Мезурол Шнекернкорн 4 Г – 250 г/дка, приложен площно.