Национален стандарт за горска сертификация

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 25.06.2016      1932

Изработен е национален стандарт за горска сертификация, който се счита за приоритет на Министерството на земеделието и храните. Задачата му е горите да бъдат управлявани по устойчив и ефективен начин, с гаранция за законовия произход на добитата дървесина.

По време на работна среща с неправителствената организация WWF Дунавско-Карпатска програма България, проведена на 20 юни, Министерството на земеделието и храните обяви, че е изготвен национален стандарт за извършване на горска сертификация. Работна група, в която са включени представители на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите, представители на бизнеса и неправителствени организации в продължение на две години работиха над проекта на стандарт по системата FSC, който ще улесни процеса на сертификация на горския масив в страната. Одобрението и внедряването на проекта ще се извърши от контролния орган на FSC, като 96% от стандарта се припокриват с националното законодателство и само 4% са допълнителните изисквания по стандарта.

До края на 2015 г. са сертифицирани 810 000 ха държавни гори или 28% от общата им площ”, припомни заместник-министърът доц. Георги Костов, като през тази година по план се стремим към сертификация на още 890 000 ха”. Така при успешно развитие на процеса общата площ сертифицирани държавни гори би могла да достигне в края на 2016 г. близо 58%.

За да бъде процесът на сертификация успешен, е добре в него да бъдат включени и останалите собственици на гори – общински и частни. Така те биха могли да регулират заедно пазара на дървесина. Секторът претърпя много промени в последната година и половина и процесът на сертификация, който е изцяло доброволен, ще цели да постави и поощри добрите практики и опазването на българската гора като приоритетни цели.

„Ние, като екип на МЗХ, заедно с колегите от Изпълнителната агенция и поделенията ни в страната се стараем и по линия на законодателството, и прилагайки контролните механизми, да обезпечим опазването на цялото многообразие на българските гори”, подчерта още доц. Георги Костов.

Източник: МЗХ

Още по темата:

Тревога за нашата гора