Дрозофила сузуки напада прасковите в сливенския район

Автор(и):  д-р Елена Манчева, Виола АЕ – Сливен
Дата: 24.06.2016      2606

Сливенският регион е известен с прасковите, които се отглеждат на 23 124 дка. Голяма част от насажденията са с капково напояване. Сортовият състав е много разнообразен, започват да зреят от  юни до края на  август. За много семейства в района отглеждането на прасковите са основен поминък и те полагат необходимите грижи за тях. През 2013 г. установихме нападения по зазряващите и узрелите плодове от неизвестен неприятел.

Първоначално по прасковите се забелязваше една малка дупчица – като убождане от игла, впоследствие от тази дупчица навлизат вода, патогени, плодът загнива, а с наедряването му се разширява и направения от неприятеля отвор..

През 2014 г. повредите по плодовете достигнаха своя апогей. Имаше градини в които 50-60 % от плодовете на дърветата окапаха на земята. Най много бяха пораженията в с. Ковачите, Панаретовци, Речица Започнахме да търсим причината и се появиха предположения за Drosophila suzukii, но не бяхме сигурни.

Затова през 2015 г. си поставихме за цел да открием причината за повредените плодове. Заложихме уловки в градини на с. Ковачите и кв. Речица. Уловките са пластмасови прозрачни чаши, които се затварят. На 5-6 места по тях с шило пробихме малки дупки. Приготвихме хранителна примамка от вода, захар и оцет. На 1 декар заложихме 1 уловка или по 5 уловки в градина на височина 1,5 м. Заложихме уловките на 15.06.2015 г. Сменяхме ги веднъж седмично /в края на седмицата/, а отчитането правихме два пъти седмично.

Градината в кв. Речица - 160 дка, е разположена север-юг. От север граничи с напоителен канал на клон Средна Тунджа – Сливен, там е по-проветриво и по-влажно. Затова там отчитахме и по-голям брой 15-20 екземпляра. След 6-7 юли времето се застуди и в уловките се хващаха по 2-3 екземпляра. Според нас високите температури през това лято бяха причина за по-малката активност на Дрозофилата.

По литературни данни Drosophila suzukii може да развие до 15 поколения годишно, има висок репродуктивен потенциал. Ларвите се развиват вътре в плода.

D. suzukii е активна при температура 20 – 30° C, а температурите в района надвишаваха 30 °C, стигнаха до 35-37° C почти през целия  юли и август. В сравнение с 2014 г., 2015 г. беше по-благоприятна за прасковопроизводителите по отношение на неприятеля поради високите температури.

Най-нападнати бяха сортовете Елегант лейди, Нектарината и Файет. Срещу неприятеля използвахме перитроиди – следяхме отделните сортове и преди зазряване ги пръскахме. Освен това борбата срещу D. Suzukii се извеждаше едновременно с борбата срещу източния плодов червей и анарзията. Имаше заложени феромонови уловки и за двата неприятеля. Отчитането ставаше едновременно.