Листогризящите гъсеници са основни неприятели по овощките

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 20.06.2016      5357

Обикновено неприятелите са се специализирали да се хранят с един или няколко растителни вида. Но има една група, която “не подбира” – групата на многоядните неприятели.

Меката зима създаде благоприятни условия за презимуването и намножаването на т.нар листогризящи гъсеници – гъботворка, пръстенотворка,, бяла овощна пеперуда, златозадка и др. – пеперуди. Затова тази пролет беше “бум” в тяхната вредна дейност. Гъсениците им изпоядоха листата и цветните пъпки на много овощни видове – ябълка, дюля, круша, слива, кайсия, череша, вишня, мушмула, още рано напролет и продължиха своята вредна дейност през април-май, когато вече пораснали най-лакомо се хранят. Изядоха голямо количество листна маса, повредиха плодни пъпки, дори обезлистиха някои дървета.

Срещу листогризящите гъсеници трябва да  водите комплексна борба.

Първата стъпка в борбата с листогризящите гъсеници се прави още през есента

Овощните градини да се поддържат в добро състояние, защото физиологически отслабналите дървета се напада по-силно. Още през есента на предидущата година за намаляване числеността им  изнасете и унищожете изсъхналите и нападнати с яйчни пръстенчета клони, събирете и изгарете гъсеничните гнезда, остържете старата напукана кора (с тъп нож, за да не се повреди ликото). Раните след резитбата  замажете с блажна боя, овощарски мехлем или готова паста.

Химична борба

Химична борба с листогризящите гъсеници е резултатна  основно преди цъфтежа при висока плътност на неприятелите. Атакувайте  гъсениците, но на успех може да разчитате, ако те са до трета възраст. На “застарелите” препаратите не действат. Гъсениците на златозадката и пръстенотворката лесно ще познаете, защото са много едри – достигат до 6-8 см, оцветени са сиво-кафяво, по тялото имат кичури с дълги космици., със синьо и виненочервени брадавици, с жълти ивици и с голяма сива глава.

В овощните градини по време на цъфтежа могат да ви изненадат  неприятно и гъсениците на педомерките. Те са различни видове и са различно оцветени, но всички имат една особеност – при движението си придвижват задната към предната част на тялото и се получава като отмерване на педя. Наличието на педомерки в градината може да  установите лесно. Ако близо до цветовете силно  плеснете с ръце, гъсениците моментално вдигат глава и остават неподвижно – в тази поза приличат на изсъхнало клонче.

Когато цъфтят овощните дървета, вредят и някои листозавивачки, които оплитат цветовете и листата в лека паяжина. Намножават се повече в градини, в които почвата не се обработва или са близо до горски масиви. Пръска се по време на цъфтежа с бакетриални препарати.

Вече е средата на юни и може да си поотдъхнете от тези неприятели, но не ги забравяйте и започнете борбата с тях още през есента!