Байер Агро Арена 2016: Пътешествие в света на иновациите

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 08.06.2016      2824

През тази пролет Байер демонстрира силата, динамиката и високия заряд на своето търговско портфолио на три модулни платформи – в Карнобат, с.Попгригорово, област Добрич, и Кнежа. Професионалните земеделци от страната получиха ексклузивна информация за най-новите тенденции и технологични концепции в растителната защита от най-висок клас, дефинирани от корпоративния мениджмънт на водещата в света агрохимическа и семенарска компания.

Репортерският екип на списание “Растителна защита” бе на ДМО портала в Кнежа, където повече от 400 земеделски производители от Северозападна и Централна Северна България очакваха да научат последните новини. Голямата изненада беше креативния начин за визуализация и ситуиране на събитието, което се случва за пръв път в България. С помощта на компютърна аудиотехника, полският опит, коментарите за формулиране на решения  за действие в съответната фитосанитарна ситуация, резултатите от прилагането на различните технологии и продукти за растителна защита бяха “пренесени” на огромен екран под покрива на палатката. По този оригинален начин всеки участник в събитието имаше персонална опция да се запознае детайлно с всички подробности от случилото се на полето, да участва активно в диалога, да изрази личното си впечатление, своята позиция и оценка.

Срещата бе открита от новия мениджър на Байер за България, дивизия КропСайанс – г-н Габор Равицки. Той поздрави високо професионалната аудитория и увери, че Байер ще продължи да изпълнява отговорно своята мисия – да предлага иновационни продукти, технологии и услуги за постигане на устойчивост, управление и висок интензитет на растителната защита. България е целеви пазар за Байер, подчерта г-н Равицки, което означава, че корпоративният инвестиционен ресурс на компанията е с всички параметри за постигане на отлични резултати за опазване на земеделските култури от вредители в условия на променящата се и несигурна фитосанитарна обстановка. Той даде пример с Капрено, една супер иновативна технология за борба с плевелите в царевицата, която стартира за пръв път в България и Унгария в рамките на Европа. Г-н Равицки лично поздрави домакините на ключовото събитие от маркетинговия календар на компанията, привлекло вниманието на толкова многолюдно присъствие – Красимир Пеловски, Димитър Деков и Евгения Сайванска.

Световното лидерство на Байер в агрохимическата индустрия в решаваща степен се дължи на невероятния иновативен бум в продуктовото портфолио, постигнат с умна и адекватна инвестиционна политика – голям финансов ресурс и висококачествен научен потенциал. Този мащабен проект сбъдва високи очаквания, генерира нова енергия, нова динамика в света на растителната защита. Създаде среда за осъществяване на мащабни технологични пробиви, дефинира механизми и инструментариум за управление на рисковете, за предвидимост, за превенция, симптоматика, диагностика и терапия. С единствената цел – постигане на висок здравен статус на растенията в условия на променяща се и често неконтролируема фитосанитарна среда. С други думи: Байер, водещата световна компания, участва отговорно и ангажирано в мащабната трансформация, модернизация и интензификация на растителната защита.

Логичен е въпросът: кои и какви са иновациите в продуктовото портфолио? Отговорът не еднозначен. Ще дадем само няколко примера в рамките на показаното и видяното на платформата в Кнежа. Така например, всички хербициди/вкл. и почвените/ на Байер в царевицата са с вградена антидотна система. Тя подпомага царевицата/една от земеделските култури, силно чувствителна на хербициден натиск/ да преодолява успешно хербицидния стрес. От друга страна темботрион, а.в. на хербицида Лаудис е най-селективният продукт в този сегмент. Темботрион е с различен механизъм на действие от всички познати продукти. Освен широкия спектър, бързината на проникване и придвижване притежава още едно уникално качество – блокира каротиноидите, които защитават хлорофила и ултравиолетовата светлина го разгражда. Плевелите загиват от свръхдоза  ултравиолетова светлина.

Мерлин Флекс, Аденго, Капрено – това са убедителни примери за това как Байер развива, динамизира, надгражда форматите, визиите и стратегиите в борбата с плевелите в царевицата! Резултатът: в краткосрочен план се увеличава индексът на успешност.

Ако обърнем поглед в друга посока – борбата с болестите по житните култури отново ще видим с какво и как Байер печели конкурентната борба на световно равнище. Фалкон, Сфера Макс,  Прозаро, Солигор и Зантара трасират новите трендове, разкриват мащабите на откривателната активност и резултатност на Байер. Появата на Фалкон предизвика мини революция на световния пазар. За пръв път бе позиционирана трикомпонентна ударна сила/два триазола + пирамидин/, която даде ”зелена” светлина на няколко върхови идеи. По-точно: пирамидинът спироксамин подобрява и ускорява абсорбирането на триазолите и правилното им разпределение в растенията. Фалкон проявява нов биохимичен начин на действие. Доказва по убедителен начин, че няма кръстосана резистентност. Продължението на пътешествието в света на иновациите на Байер  е Сфера Макс, модерната “микрокристална” комбинация на стробилурин и триазол с отличен ефект срещу фузариум и мрежести петна. Стробилуринът осигурява “зелен” ефект и увеличава устойчивостта срещу стресови фактори. Прозаро съдържа трето, най-ново поколение триазол – протиоконазол, което е сигурна индикация, че Байер продължава с висок темп и силна мотивация да развива своя проект в областта на триазолите. Солигор е комбинация на три активни вещеснва – два триазола/протиоконазол и тебуконазол/ и пирамидинът спироксамин. Зантара е следваща уверена крачка в движението напред. Освен традиционният триазол/тебуконазол/ съдържа биксафен, принадлежащ към най-новата група а.в. – карбоксамиди със SDHI профил. Комбинацията на биксафен + триазол осъществява много широк фронт на действие, силен физиологичен ефект. Зантара повишава добива дори при липса на болести! Към “звездния” отбор принадлежи и премиум марката Юнтра Куатро за обеззаразяване на семената на пшеница и ечемик. Това е един висок връх, изкачен по удивителен начин от Байер. Продуктът е с уникално съдържание на 2 инсектицида – клотиадин и имидаклоприд, и 2 фунгицида – протиоконазол и тебуконазол. Резултатът: най-висока степен на защита на семената и младите растения от всички неприятели и болести за дълъг период от време. В допълнение – физиологичен ефект, който осигурява по-бързо покълване и поникване, по-жизнени растения, по-голяма издръжливост на неблагоприятни абиотични фактори като ниски температури и засушаване.  

И още един факт. Част от характеристиката на фунгицидите на Байер е тяхната универсалност. Става дума за това, че  Прозаро и Солигор са регистрирани за употреба при всички житни култури, останалите Фалкон, Сфера Макс, Зантара и Юнтра Куатро – при пшеница и ечемик.