Нова наредба урежда разрешителния режим за лозови насаждения

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 08.06.2016      1913

Обнародваната Наредба № 9 от 26 май 2016 г. за условията и реда за издаване на разрешения за засаждане на лозя, уреждаща Разрешителния режим за лозови насаждения, приложим след 31 декември 2015 г. влиза в сила на 15 юни 2016 г.

Изключение прави Глава трета от Наредбата, която урежда издаването на разрешения за нови лозови насаждения и влиза в сила от днес. Разрешението за нови насаждания дава възможност да бъдат засадени нови лозови насаждения когато производителят не разполага с права на засаждане, които да преобразува и няма стари лозя за обновяване.

Заявления за издаване на разрешения за нови насаждения се издават всяка година за площ, представляваща 1 % от общата площ на засадените лозя в страната към 31 юли на предходната година. Подават се в рамките на фиксиран със заповед на изпълнителния директор на ИАЛВ срок и след приключване на приема, в зависимост от това дали определената за предоставяне площ е достатъчна за одобрените заявления, се издават разрешения за всички одобрени площи или пропорционално за част от тях. Издаването на разрешенията за ново засаждане се извършва до 1 август.

Образците на документи може да откриете тук.

Наредбата може да откриете тук.

Източник: ИАЛБ