Агрометеорологична прогноза за месец юни 2016

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 01.06.2016      1591

През първата на половина на юни агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво и хладно за сезона време. Прогнозираните чести валежи и поднормени температури ще създават оптимални условия за развитие на гъбни болести. В началото на юни развитието на земеделските култури ще се осъществява с по-забавени темпове, но през третото десетдневие голяма част от пролетните култури ще встъпят в репродуктивен стадий от развитието си - при ранните хибриди царевица ще се наблюдава фаза изметляване, при слънчогледа – начало на фаза цъфтеж.

През първата на половина на юни агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво и хладно за сезона време. Прогнозираните чести валежи и поднормени температури ще създават оптимални условия за развитие на гъбни болести - мана по лозата и зеленчуковите култури, късно кафяво гниене по плодовете на черешата, сиво гниене по плодовете на ягодата,  струпясване по ябълката и крушата, сачмянка по костилковите видове и др.

В началото на юни развитието на земеделските култури ще се осъществява с по-забавени темпове. През първото десетдневие при зимните житни култури в полските райони ще преобладава фаза млечна зрелост. В част от Дунавската равнина и в Южна България при ечемика и пшеницата ще се наблюдава и начало на восъчна зрелост. До средата на юни ечемика ще приключи развитието си. През този период при зимната рапицата ще протича фаза узряване.

През втората половина на юни се прогнозира постепенно подобрение на топлините условия. Вегетацията на пролетните култури и последните фази от развитието на есенните посеви ще протича с умерени темпове при температури близки до климатичните норми. В края на второто и началото на третото десетдневие при пшеницата ще преобладава восъчна зрелост. Очаква се добра и много добра зърнена реколта. Прогнозираните средни добиви от пшеница в отделни райони на Добруджа ще надвишат 550кг/дка.

През третото десетдневие голяма част от пролетните култури ще встъпят в репродуктивен стадий от развитието си - при ранните хибриди царевица ще се наблюдава фаза изметляване, при слънчогледа – начало на фаза цъфтеж.

По-подходящи условия за провеждане на сезонни агротехнически мероприятия ще има през втората половина от месеца. И през юни се прогнозира повишена вероятност от градушки. При евентуални повреди от градушка засегнатите овощни и зеленчукови култури е препоръчително  при първа възможност да се третират с мед съдържащи фунгициди.

Източник: НИМХ-БАН