Японски цветен трипс

Автор(и): 
Дата: 31.05.2016      2845

Thrips setosus (Moulton)                      

Synonym: Taeniothrips setosus Moulton, 1928: 328.

Класификация: Thysanoptera, Thripidae

Категоризация: Основен вредител по краставица, домат, патладжан, пипер. През 2014 година е включен в  EPPO Alert list – Вредители, представляващи възможен риск за страните от ЕPPO региона.( EPPO Alert list – 2014-10).

Икономическо значение:

В наличната литература  няма индикация , че Т. setosus причинява тежки преки или косвени щети в неговия район на произход. Въпреки това проучванията, проведени в Япония, показват, че Т. setosus има бързо развитие, висока плодовитост и висок потенциал за нарастване на популацията. При тези изследвания са  установявени също и голям брой растения - гостоприемници,  в съчетание  със способността за предаване на вируси. При подходящи условия за развитие T. setosus може да се намножи и да се окаже сериозна заплаха за растенията, особено тези, отгглеждани в оранжерийни условия.

Като преносител на вируса на доматената бронзовост този трипс представлява опасност както за растенията на открито, така и за тези, отглеждани в оранжерии – растения за засаждане, рязан цвят и други декоративни от различни семейства – включително Solanaceae и Cucurbitaceae.

Поради малкия си размер и висока размножителна способност е трудно този неприятел  да бъде открит и да се  контролира. Желателно е да се вземат мерки, за да се избегне рискът от по-нататъшно разпространение на T. setosus в региона EPPO.

Гостоприемници:

Основни гостоприемници на T. setosus са краставица, тиква, домат, патладжан, картоф, сладък пипер,  тютюн,  хортензии, сусам, декоративни цветя. Съобщен е в Корея като наприятел по ориза, в Япония по тютюна и доматите, в Холандия и по плевелни растения като Lamium purpureum, Heracleum sphondylium и  Urtica dioica.

Пренасяне:

Този трипс трудно би могъл да се разпространи по естествен път. Вероятно международната търговия спомага неговото разселване. Пренася се с растения за засаждане, рязан цвят  и листна маса, плодове и зеленчуци, почвата и хранителни среди.

Повреди:

Въпреки името, което носи (цветен трипс), T. setosus не се храни с полен от цветовете на растенията (Murai 2001a). Напада листата на растенията и може да пренася TSWV (Tomato Spotted Wilt Virus).

Биология:

Жизненият цикъл преминава частично в почвата. Подобно на Thrips palmy възрастните се появяват от какавидата в почвата и отиват по листата и цветовете на растението, където снасят яйцата си. Ларвите от втора възраст преминават в почвата, където какавидират и завършват цикъла си на развитие. Устните органи са специализирани за смучене. Като последица повредите по растенията са причинени от смучене на сок при храненето на неприятеля.

Контрол:

Популациите на Thrips setosus могат да се проследят чрез поставяне на сини и черни  лепливи уловки.

За борба с неприятеля се прилагат механични и културно-стопански мероприятия.

От биоагентите най-подходящи са видове от род Amblyseiusхищни акари или род Orius – хищни дървеници.

В страни с разпространение на трипса се води химична борба на полето и особено в оранжерии, като се прилагат имидаклоприд и пиретроиди, но те унищожават естествените видове.