Corteva

Брашнеста мана по лозата

Автор(и):  проф.д.с.н. Марияна Накова, Аграрен университет Пловдив; проф. д-р Борис Наков, Аграрен университет Пловдив
Дата: 30.05.2016      12760

През последните години се наблюдава тенденция на по-масоворазпространение и значителни загуби на гроздовата реколта от брашнестата мана. Основни предпоставки за това се явяват пропуски в някои звена от технологията за отглеждане на лозята и препоръки за борба с брашнестата мана, честонесъобразени с биологичните особености на патогена. На този етап е необходима по-подробна, детайлна информация за развитието и прогнозирането на болестта, с цел научно управление на борбата.

Мерки за контрол

Биологичните характеристика на патогенаизискват борбата да се извежда във фазите от поява на леторастите до прошарванена зърната. Приналичие на зараза по основните междувъзлия (2-3 петна на междувъзлие), първитепръскания се провеждат рано, при височина на леторастите, 2 -4 cm, със системнифунгициди. Целта на третирането е да се унищожи зимуващият мицел в пъпките и полеторастите.  

Разрешени продукти за растителна защита

Третирания се извършват в зависимост отдинамиката на развитие на болестта. Критични за опазване на гроздето от брашнестамана са и фенофазите от цъфтеж до прошарване на зърната. При благоприятни метеоусловия и регистрирани налепи по листата и особено по грозда, се провеждат сгъстени третирания през 10-12 дни, със системни фунгициди. 

байфидан 250 ек - 0,01%; байфидан 312 ск - 12 мл/дка;  бампер 25 ек - 0,02%; вивандо - 20 мл/дка; динали 090 дк - 50-65 мл/дка; домарк 10 ек - 25-30 мл/дка; индар 050 ев - 0,06%; кабрио топ - 0,2%; колис ск - 0,04 %; куадрис 25 ск - 0,075%; ориус 25 ев/династи 25ев/тебумакс 25 ев - 0,04%; систан екозом ев - 0,2-1,5 л/ха ; строби дф/дискус дф - 0,02% ; талендо 20 ек - 20-25 мл/дка; талендо екстра - 7,5-25 мл/дка; топаз 100 ек - 0,015%; топ плюс 70 вп - 0,1%; фалкон 460 ек/импулс супер ек - 30 мл/дка; флинт макс 75 вг - 0,016%; фоликур 250 ев/хоризонт - 0,04%; фолпан 80 вдг - 0,1 %+ардент 50 ск - 0,015%; шавит 25 ек/тридемол 25 ек -  0,01%; шавит ф 72 вдг - 0,2%.

От сярa-съдържащитесредства широко в практиката се използва сярата на прах (3–4 кг/дка), като се смесва синертни вещества, в съотношение 80:20, при прашене с трактори и 1:1 за самолетно третиране. Прашенето сеизвършва при наличие на роса и температура от 10–12 до 25–28°С. При по-високитемператури сярата причи­нява пригори. От намокримите серни препаратиприложение намират: Акоидал 80 ВГ – 0,25%, Кумулус ДФ – 0,2 – 0.3%, Солфоликид– 0,3%, Тиовит Джет 80 ВГ – 0,2% (прилага се след цъфтежа) и др. Със сярa-съдържащите средства се провеждатпредпазни, профилактични пръскания.        

При по-масова поява на болестта може да се използвабистър формалин – 0,4–0,5%, самостоятелно илив комбинация с друг фунгицид. Добре етретиранията да се провеждат в следобедните часове, при понижение на дневнитетемператури.

Резултатите от пръсканията са по-ефективни, когато сесъчетаят с извършването на зелени операции.

Биологична борба

При биологичнопроизводство контролът се провежда чрез извършване на зелени операции иизползването на сяра-съдържащи средства и Тиморекс 66 ЕК(екстракт от чаено дърво) – 0,5%.