С какво ще ви бъдем полезни в брой 5/2016 г. на списание “Растителна защита”

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 29.05.2016      1981

На 5 юни 2016 г. излиза от печат брой брой 5/2016 г. на списание “Растителна защита”.  Вижте кои са актуалните теми този месец.

Темата

С. Машева – Пиперът –традиционна култура за България

С. Машева – Болести

В. Янкова – Неприятели

Н. Велков – Изборът на сорт е първият етап при изготвяне на технологичната карта

В.Тодорова Сортове

Х. Ботева –Торене

Карантина

И. Иванова – Нови неприятели заплашват пипера

Неприятели

А. Етрополска – Листните бълхи от сем. Psyllidae Преносители на фитоплазми по овощните култури

Светофар

С. Проданова, Т. Величкова – Борба срещу вредителите през юни по:

– полски зеленчукови култури

картофи

– семкови овощни видове

костилкови овощни видове

лоза

Събития

*** Образование от най-висок клас!

*** Семенарската къща “Садово”: Един добре менажиран проект

Представяме

*** КВС Агро България - знанието ни помага да растем!

Училище за специалисти

Проф. д-р Марияна Накова – Брашнеста

мана по овощните култури