В зеленчуковата градина през май и юни

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 22.05.2016      2380

Практики през периода: Полагат се грижи за разсадите за късните домати, средноранното главестото и цветното зеле, праза – поливане, подхранване, плевене. Прилагат се необходимите агротехнически практики за разсадените вече ранни полски  и за поникналите от директна сеитба зеленчукови култури. Периодът е характерен с чести превалявания, а от там и по-високата влажност на въздуха и почвата. Формират се т.нар. критични периоди за поява и развитие на картофена мана и видовете мани по зеле и лук, обусловени от комплекс агрометеорологични условия: пълна облачност, 2-3 дни тихи и продължителни валежи, по-ниска температура, относителна въздушна  влажност над 80%. Ако валежите са краткотрайни, благоприятстват развитието на черни листни петна, а ако са съпроводени със силен вятър – на бактериози (петносвания и пригори).

Защита на растенията:

Болести по доматите и краставиците

Домати: по разсадите се наблюдават черни листни петна (алтернариоза) и картофена мана. В култивационните съоръжения  освен тях се появяват брашнеста мана, сиво гниене (ботритис), а по полските – и бактерийни петносвания и пригори, но без брашнеста мана. Борбата при полското производство да се провежда по сигнал  от региоталните служби.

Краставици: в култивационните съоръжения се срещат  брашнеста и кубинска мана, ъгловати петна (бактериоза).

Неприятелите по доматите и краставиците в култивационните съоръжения са с постоянен състав, но за паяжинообразуващите акари и трипсовете има по-благоприятни условия за силна вредоносна дейност – високи температури и ниска относителна влажност. Затова трябва да се оросява често и пътеките да се поддържат влажни. Стъклата   да се засенчват с подходящи смеси. Като се има  предвид, че културите са в усилено плододаване, трябва да се прилагат пестициди с кратък карантинен срок.

На открито по домати, пипер, патладжан през този период вредят листни въшки, трипсове (пренасят вируса на бронзовостта), сиви червеи, колорадски бръмбар, а обикновено от началото на юни започва летежът на цикадката Hyalesthes obsoletus, която пренася фитоплазмата на столбура. Борбата е успешна, когато се третира в най-подходящия момент, сигнализиран от регионалните служби за растителна защита.

Зелето  се напада от мана, срещу която се прилагат препоръчаните при картофената мана средства. От неприятелите вредят листни въшки, земни бълхи, дървеници, тютюнев трипс, зелева муха, гъсеници на зелева нощенка, зелев молец, градинска нощенка.

Лук – вниманието да се насочи към маната, тютюневия трипс, миниращата празова муха. Срещу тях се прилагат посочените по-горе при другите култури средства.

Не забравайте добавянето на прилепител към  пестицидните разтвори, прилагани при зелевите и луковите култури.