В овощната градина и в лозето през май и юни

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 22.05.2016      1633

През  периода метеорологичните условия са много благоприятни за развитие и разпространение на болестите и неприятелите по овощните култури и лозовите насаждения.

Продължава активното нарастване на плодовете и започва узряването им. За опазване на плодовата и гроздова реколта е необходимо да продължат редовните прегледи и обследвания на културите за определяне степента на развитие на болестите и плътността на неприятелите и успешно извеждане на борбата с тях.

Овощни култури - основни вредители за периода

Ябълков плодов червей

Сливов плодов червей

Източен плодов червей

Черешова муха

Листни въшки

Листоминиращи молци по овощните видове

Други неприятели по овощните видове

Струпясване по ябълка и круша

Брашнеста мана по ябълка

Огнен пригор по овощните

Късно кафяво гниене по плодовете на овощните

Цилиндроспориоза по череша и вишна

Лозя - основни вредители за периода

Лозова щитовка

 

Сиво гниене по гроздето

Мана по лозата

Брашнеста мана (оидиум)