Месечна агрометеорологична прогноза - Май 2016

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 18.05.2016      1539

През май критични минимални температури за земеделските култури  не се прогнозират, но ще бъдат ниски за сезона. Опасността от градушки е голяма. При повреди от градушка е препоръчително засегнатите овощни култури при първа възможност да се третират с медсъдържащи фунгициди, с цел по-бързо калциране на раните и ограничаване риска от вторични зарази с патогени. 

През първото десетдневие на май агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво и хладно време. Очакваните значителни валежи ще поддържат преовлажнени горните почвени слоеве на много места в полските райони, което ще възпрепятства провеждането на предсеитбените обработки, ще забави сеитбата на царевица за зърно и на някои от топлолюбивите пролетни култури - фасул, памук, фъстъци, дини пъпеши и др. През десетдневието условията ще бъдат благоприятни за развитието на някои гъбни болести като - мана по лозата (Plasmopara viticala), ранно кафяво гниене (Monilia laxa) и сачмянка (Stigmina carpophila) по костилковите овощни видове, струпясване по ябълката (Venturia inaequealis) и крушата (Venturia pirina), загиване на завръзите при дюлята (Monilinia cydoniae), сиво гниене по ягодата (Botrytis cinerea) и др.

През този период вегетацията на есенните посеви и засетите пролетни култури ще протича с по-забавени темпове, при поднормени топлинни условия. При пшеницата и ечемика във високите полета ще се осъществява преход от фаза вретенене към изкласяване. В полските райони при посевите ще преобладава фаза изкласяване. На отделни места в Дунавската равнина и в Южна България при зимните житни култури ще се наблюдава и начало на фаза цъфтеж.

През повечето дни от второто и третото десетдневие развитието на земеделските култури ще се осъществява при температури близки до  климатичните норми. Очакваните валежи през втората половина на май ще поддържат добро нивото на почвените влагозапаси в 50 и 100см. слой (над 85% от ППВ), ще се отразят благоприятно на зимните житни култури, при които ще протича  формиране и наливане на зърното. В края на второто десетдневие на места в южните райони ечемикът ще встъпи във фаза млечна зрелост по-рано от обичайните срокове. В края на май фаза млечна зрелост ще се наблюдава и при пшеницата в част от Дунавската равнина и на места в Южна България. През месеца при царевицата и слънчогледа ще протича листообразуване. В края на третото десетдневие при засетите в агротехнически срок посеви със слънчоглед ще се наблюдава образуване на съцветие.

През май критични минимални температури за земеделските култури  не се прогнозират, но остава опасността от градушки. При повреди от градушка е препоръчително засегнатите овощни култури при първа възможност да се третират с медсъдържащи фунгициди, с цел по-бързо калциране на раните и ограничаване риска от вторични зарази с патогени. 

Източник: НИМХ-БАН