ДюПон Растителна Защита – Открит Ден Стралджа

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 17.05.2016      1943

С продуктите на ДюПон Растителна Защита земеделските производители не само откриват потенциала на своите култури, но постигат добивите и качеството, които очакват. 

Уважаеми земеделски производители,

Настъпи времето, когато в реални условия можем да ви покажем резултатите, които постигаме прилагайки нашите продукти и схеми за растителна защита.

Бихме искали да ви поканим на Открит ден на полето, който ще се състоя на 19 май 2016 г. от 11:00 часа в землището на гр. Стралджа, област Ямбол в полетата на ПЧЗК Стралджа – Атанас Стойков.

Ще бъдат представени новите сортове пшеница, ечемик и тритикале на Института от Нови Сад, както и продукти за растителна защита на ДюПон България.

Ще можете да видите отличните резултати постигнати чрез приложението на една от схемите за растителна защита на житни култури на ДюПон - хербицида Гранстар® Супер и фунгицида Кредо®  приложени като първо третиране и новия фунгицид Аканто®  Плюс приложен като второ третиране във фаза флагов лист на културата.