Образование от най-висок клас

Автор(и):  Емил Иванов
Дата: 13.05.2016      2654

Днес образованието наред с културата са едни от най-могъщите средства за подобряване качеството на живота. Акцентът на Празника на Факултета по растителна защита и агроекология на Аграрния университет в Пловдив бе темата “Растителна защита и екология - с отговорност за бъдещето“.

Факултетният празник и тази година по отколешна традиция се състоя в Деня на равноапостолите Кирил и Методий – 11 май. Този избор е изпълнен с много символика, специални чувства и благородни помисли. Домакинята на събитието проф. Вили Харизанова, новият декан на факултета, посрещна в емблематичната аудитория 7 академичния елит на Аграрния университет – ректорът проф.Христина Янчева, зам.ректорите проф. Красимир Иванов и доц. Светла Янчева, проф.Малгожата Берова, декан на Аграрния факултет, проф.Димитър Греков, директор на университетския център за продължаване на обучението, функционалният декан на центъра за магистри и докторанти проф. Невена Ганушева. Почетни гости на проявата бяха доскорошните преподаватели от факултета – професорите Стойчо Каров, Рада Ангелова, Ангел Харизанов, Троя Бабрикова, Георги Нешев, Иванка Лечева, Борис Наков. Бизнесът, отговорният партньор на факултета, бе представен от господата Детелин Куцаров, ръководител на търговската единица на Синджента-България, Сърбия, Македония и Черна гора, Върбан Върбанов, регионален търговски мениджър на БАСФ за Южна България, Борислав Рангелов, изп.директор на фирма Грийн Граунд, Павлос Болканс и Здравка Смиленова от фирма Амитица.

Тук бяха и много студенти и възпитаници на факултета.

В своето приветствие към участниците в това вълнуващо събитие проф. Христина Янчева високо оцени постиженията на факултета, създаден преди 33 години, сега ключов сегмент от Националната система за растителна защита. Факултетът се гордее с безспорния факт, подчерта проф.Янчева, че предлаганите специалности са предпочитани от кандидат-студентите и възпитаниците на факултета, които съответно нямат проблеми на трудовия пазар и се радват на успешна професионална реализация. Ректор Янчева не пропусна да отбележи,че високата оценка на програмната акредитация е резултат от усилията и високите компетенции на целия колектив на факултета. Това според нея е индикация за наличие на действаща стратегическа концепция с хоризонт и перспектива.

С голям интерес и любопитство се очакваше първата официална публична изява на проф. Вили Харизанова, в качеството й на декан на факултета. Съобразявайки се с повода на случващото се в аудитория 7, тя по възможно най-коректния и скромен начин формулира мисията на факултета в условията на днешната икономическа среда и фитосанитарна обстановка. Проф. Харизанова подчерта личното си убеждение, че днес образованието наред с културата са едни от най-могъщите средства за подобряване качеството на живота. Мисията на нашия университет и в частност на нашия факултет, заяви тя, е да дава знания в областта на растителната защита и екологията, да развива умения и способности за правилен анализ на ситуациите и формулиране на точните решения, да провокира творчески подход в работата. В управленската програма на проф. Харизанова отправен пункт е да бъде продължена с висок темп работата по въвеждане на нов инструментариум за осъществяване на възможно най-ефективна, разумна и балансирана растителна защита в българското земеделие, което би увеличило неговата степен на устойчивост в несигурна климатична среда при съблюдаване на всички екологични норми.