Обезвреждане на излезли от употреба пестициди

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 10.05.2016      2397

Стартира проект за обезвреждане на 4000 тона негодни пестициди от 216 склада на територията на страната, който ще продължи до 2019 година. Изпълнител на проекта „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ е Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда  (ПУДООС). Финансирането се извършва с помощта на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, която ще инвестира в унищожаването на негодни пестициди сумата от 23, 4 милиона швейцарски франка.

Пестицидите в складовете, натрупани още преди 1990 г.,  са основно два вида – фунгициди за третиране на растенията срещу гъбни заболявания, и инсектициди – за борба срещу вредителите. Някои са в течно, други в прахообразно състояние и сега предстои да бъдат преопаковани  за транспортиране според европейските изисквания за международен превоз на опасни товари по шосе. Най-голямо количество пестициди се намират в склад в местността „Пискавец" край Враца. Там от десетилетия се съхраняват над 300 тона препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност.

Според Ренета Георгиева, изпълнителен директор на ПУДООС, България е на път да разреши един дългогодишен проблем, а именно освобождаването от тонове опасни вещества, които са трупани в складове още по времето на някогашните ТКЗС-та (трудово-кооперативни земеделски стопанства) и АПК-та (аграрно-промишлени комплекси). Процесът на обезвреждане на негодни препарати за растителна защита ще се извърши на два етапа. Първо ще се извърши на място преопаковане на пестицидите от персонал, подготвен за извършването на подобна дейност. След това негодните вещества ще бъдат изнесени извън пределите на страната за изгарянето им в специализирани инсинератори, каквито в България няма. Самите складове, в които досега са били съхранявани, ще трябва да бъдат обезвредени и санирани. Министерството на околната среда и водите се ангажира и с извършването на проверки и грижа на местата и ББ-кубовете, където се съхраняват препаратите за растителна защита с изтекъл срок на годност.

През месец март са извършени проверки от РИОСВ и представители на общините на всички складове и ББ-кубове,  които са в близост до водни обекти, както и на тези, които са оценени като рискови. В резултат от проверките бяха обезопасени ББ-кубове в град Хисаря и с. Старосел, община Ардино, с. Марково, община Каспичан,  с. Хърсово и други. Подобрено е и състоянието на складовете в с.Търън, община Смолян, с. Тeлиш, община Червен бряг, централизираните складове в Никопол и Карлуково и други.

През 2015 г. България подписа споразумения за изпълнението на два нови проекта по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, фокусирани върху "Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита" и "Изследване и разработване на пилотни модели за събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци". Споразуменията бяха подписани от заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, министъра на околната среда и водите Ивелина Василева и посланика на Конфедерация Швейцария в България - Н.П. Денис Кнобел. Двата проекта ще се изпълняват до 31 май 2019 г.  от Министерство на околната среда и водите чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.