Торовете на Яра – комбинация от ключови хранителни елементи

Автор(и):  KBC Агро България
Дата: 08.05.2016      3331

Земеделието е сектор, който се развива много интензивно през последните години. Все по – нови и модерни сортове и технологии за отглеждане на различните култури се предлагат на пазар, но в посока хранене на растенията се знае малко. Очакваме все по – високи добиви от насажденията, а дали даваме достатъчно на растенията, за да разгърнат потенциала си?

Намаляване на почвеното плодородие в резултат на интензивна експлоатация е проблем, на който също не отдаваме нужното значение. Правилното хранене и качествените минерални торове  могат да ни решат много проблеми. Почвата сама по себе си е съставена от органична и неорганична материя и тя също се стреми да постигне баланс в нивата на елементите. Азота е двигател на растежа и има своето незаменимо място в посока хранене, но азотните торове по своята същност са продукти със силно вкисляващ ефект.

Голяма част от почвите в България са генетично кисели или вторично вкислени, при засилване на вкисляването някои хранителни елементи стават трудно достъпни  за растенията, а други се освобождават в степен токсична за растенията. В условия на не балансирана среда почвените микроорганизми имат по – слаба дейност и съответно се забавя минерализирането на растителни остатъци, което води до по – слабо усвояване на наличният почвен азот. За да прецизираме храненето на културите, е добре да знаем реалния запас от хранителни елементи на дадено поле.

Торовете Yara Vita™ са под формата на течни формули и суспензии, в съответствие с най – високите стандарти за качество при производството на храни и в химичната промишленост. Съдържат аджуванти, емулгатори, повърхностно активни вещества и прилепители, които подобряват усвояването на хранителни елементи, в сравнение с конкурентни продукти. Друго предимство на специално разработените торове е високото съдържание на хранителни елементи, като отделни продукти съдържат дори до 700 г/л акт. вещество. Все по – голяма популярност придобиват продукти, съдържащи органична материя.

Yara VitaUniversal Bio е течен тор съдържащ азот, фосфор, калий, манган, молибден, бор, мед, цинк, екстракт от Ascophyllum nodosum – цитокинини, ауксини, гиберлини, аджуванти, прилепители и повърхностно активни вещества. Усвояването на хранителни елементи през корена не винаги задоволява оптималните нужди на растенията поради недостатъчно хранителни съставки в почвата или влияние на неблагоприятни фактори на обкръжаващата среда – суша, преовлажняване, ниски температури и др.. Няма хранителен елемент, който може да бъде наречен второстепенен, всеки липсващ лимитира добива на полето. Освен избора на точен продукт е важна и фазата на приложение. Преодоляването на „ скрития глад“ е най – прецизният момент в технологията на хранене. Торовете за листно приложение от серията Yara Vita™ обезпечават в най – висока степен нуждите на растенията.

От почвените гранулирани торове предлагаме продукти от серията Yara Mila™, които се характеризират с висока ефективност. Минералните торове от тази серия се стопяват при контакт с влагата в почвата, което позволява приложение без инкорпориране в почвата. Могат да бъдат успешно прилагани както за основно торене, така и за подхранване по време на вегетацията. Гранулите са с еднаква големина и форма, не се свързват помежду си и не се разпадат. Тези техни свойства възпрепятстват настъпването на изменения по време на транспортиране и съхранение. Равномерното разпределение на гранулите на даден терен благоприятства равномерното разпределение на хранителните елементи в растенията. Yara Mila™ Complex е най – ефикасният тор за всички видове почви, една от най – важните характеристики, по която се различава от всички присъстващи на пазара торове е съдържанието на фосфор под формата на орто- и полифосфати, което позволява високата ефективност и усвояемост на фосфора при терени с различни стойности на рН. Предлагаме и  два продукта за начален старт на земеделските култури. Ролята им е да посрещнат ранните нужди на растенията от към хранителни вещества, когато почвата все още е студена и фосфора е трудно достъпен. Yara VitaTeprosyn NP + Zn и Yara Starter NP + Zn +B.