Безопасна и ефективна растителна защита

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 02.05.2016      1787

Асоциация на растителнозащитната индустрия България (АРИБ) съвместно с Тайтън Машинъри България проведе полеви демонстрации на тема : „Безопасна употреба на продукти за растителна защита и съвременна техника за тяхното приложение“.

Полевите демонстрации се проведоха миналата седмица в землищата на Добрич и Шумен и бяха показани не само добри селскостопански практики за безопасна употреба на продукти за растителна защита, но и оптималните технологични решения за тяхното прилагане. Идеята на организаторите е тези мероприятия да се превърнат в традиционни събития, които ще съчетават теоретична и практична част на полето. Така училището“ само ще отива при селските стопани и ще балансира между предлагането на нови технологии в областта на земеделието и вече отвърдени земеделски практики и правилно управление на препарати за растителна защита.

При презентациите интерес възбудии трактор CASE IH Farmall 95 , агрегатиран с прикачна пръскачка Tecnoma, с обхват на пръскащите щанги - 24 метра. Тази комбинация се оказва особено подходяща за по-малките зърнопроизводители, които няма как да си позволят самоходна пръскачка, но искат да постигнат оптимални резултати при пръскането на културите в своето стопанство.

АРИБ

Асоциация на растителнозащитната индустрия България (АРИБ) провежда политика за устойчива употреба на пестициди на територията на страната. В рамките на Общата селскостопанска политика в ЕС, в която е вписано и националното ни законодателство в областта, мерките и целите на тази обща политика ще бъдат строго оценявани и контролирани от европейските органи.

Асоцияцията е ангажирана и с изграждането на система на употребени пластмасови опаковки от пестециди. Основната цел е до 2020 г. да се събере максимално количество опаковки, в условията на екологосъобразно и устойчиво управление, рециклиране и насърчаване на опазването на ресурсите. Разширяването на системата в национален мащаб се планира за 2015/2016г., като събирането на трикратно изплакнатите опаковки от пестициди ще става в две кампании годишно – май/юни и октомври/ноември. На фермерите се дават прозрачни найлонови чували за безопасно съхранение на изплакнатите опаковки и предаването се извършва в събирателни пунктове, предварително оповестени в районите или „от врата до врата“ по заявка при големи количества. Характерно за системата е изискването да се събират само добре – трикратно изплакнати опаковки от пестициди, които се проверяват от обучени за целта инспектори. В отговор земеделските производители получават документи, доказвпредаването на съответните количества празни опаковки.