Виенската ботаническа градина

Автор(и):  Нора Иванова, Редактор Растителна Защита /РЗ/
Дата: 26.04.2016      2523

Посрещнахме пролетта с разходкавъв Виенската ботаническа градина, която е една от най-старите в Европа и водитрадициите си още от времето на Мария Тереза и изветния ботаник Николаус фонЯквин. Всяка година в средата на април в градината се провежда и такапопулярната борса на редки растения, от която запалените градинари могат даотнесат в дома си екзотични семена, цветя и зеленчуци.

Ботаническата градина на Виенския университет обхваща осем хектара и е внепосредствена близост до градините на двореца Белведере в трети район наВиена. Проследявайки нейната история назад стигаме до 1754 г., когатоимператрица Мария Тереза основава Hortus Vindobonensis Botanicus с известнияботаник Николаус фон Яквин, който е и един от първите ректори на градината.Синът му Джоузеф фон Яквин го наследява на поста и работи съвместно с редицадруги ботаници от страната. Сградата на института по ботаника е открита през1905 год. Pharmaceutical Garden, която е в бароков стил, датира също от 1754 г.и принадлежи към Медицинския факултет на Виенския университет.

За съжаление по време на Втората световна война институтът и оранжериите(около 1500 квадратни метра) към него са напълно унищожени при бомбардировкитена града. По-късно са обновени и ремонтирани, но не са отворени заобществеността. Използват се основно за научни цели, но понякога в тях се помещавати специалните изложби и тогава се допускат посетители. След известни промени,Ботаническата градина представлява синтез между градински пейзажи от 19-и век испецифични функционални сгради от съвремеността. Няколко по-малки области вградината са посветени на конкретни теми като полезни растения, алпийска флора,растителни видове в Австрия, растителна генетика и еволюция. Тук може да се„загубите“ в гората от бамбук, който се използва широко в превенцията с глобалнотозатопляне.

Днес в градините могат да се видят над 9000 вида растения, включително идървесни тропически видове, като особен интерес представляват такива семействакато Annonaceae, Rubiaceae, Gesneriaceae, Bromeliaceae и Orchidaceae.

Борса на редки растения

За 16-и път борсата за растения, организирана от Ботаническата градина къмВиенския университет показа редки и необикновени растения и семена от цялотоземно кълбо. Фирми и организации в областта на градинарството, включителнослужители на Ботаническата градина, частни доставчици, колекционери и експертипрепредставиха широк спектър от непознати растителни видове и проведахаинформативни семинари за всички желаещи да се потопят в света на растенията. Научихмелюбопитни факти за произхода на първото растение и за  „стратегиите“ , които са развили през времеторастителните видове, за да оцелеят при неблагопроиятни условия, как общуватедно с друго, как се размножават и защо животът на планетата Земя е немислимбез тяхното съществуване.