С какво ще ви бъдем полезни в брой 4/2016 г. на списание “Растителна защита”

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 26.04.2016      1802

На 5 май излезе от печат брой 4/2016 г. на списание “Растителна защита”.

Вижте кои са актуалните теми този месец.

Темата

С. Машева – Краставиците – основен присъстващ на българската трапеза

С. Машева – Болести

В. Янкова, Д. Маркова – Неприятели

Н. Велков – Изборът на сорт е първият етап при изготвяне на технологичната карта

Х. Ботева, Б. Арнаудов – Храненето е водещ елемент в технологията на отглеждане

Карантина

Б. Катинова – Японски цветен трипс

Болести

З. Желев – Внимание: Черно гниене

по лозата!

Неприятели

И. Лечева – Пазете орехите от

Червясване

Гора

Я. Найденов – Тревога за нашата гора

Юбилей

Проф. Надежда Фетваджиева на

95 години

Светофар

С. Проданова, Т. Величкова – Борба срещу вредителите през май по:

– оранжерийни и полски зеленчукови

култури

– семкови овощни видове

– костилкови овощни видове

– лоза

Събития

Бизнесът “гостува” на утрешни аг-

рономи!

Училище за специалисти

Проф. д-р Марияна Накова – Брашнеста

мана по лозата

Приятно четене!