Промяна в закона за оценка на хранителния риск

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 21.04.2016      1570

Съобразно с предстоящите промени в законодателството на ЕС се предвижда Центърът за оценка на риска да бъде изцяло отделен от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и да премине на директно подчинение на министъра като самостоятелна структура.

На среща между представители на Европейския орган по безопасност на храните (EОБХ) и научните организации в България, работещи в тясно сътрудничество с ЦОР, се съобщи, че Центърът за оценка на риска, който в момента е звено на БАБХ, ще стане самостоятелна структура, подчинена директно на министъра на земеделието и храните. Според новите законодателни промени в ЕС, които ще налагат по-голяма прозрачност на научния анализ, е необходимо оценката на риска да бъде независима и всеобхватна в общия процес на хранителната верига.

„С промяната в Закона за Центъра за оценка на риска (ЦОР) сме заложили разширяване на обхвата на научния анализ по отношение на цялата хранителна верига. Той включва не само здравеопазване на животните и растенията, но и всички останали елементи, свързани с безопасността на храните и здравето на човека. Тази комплексност на оценката е важна при взимането на управленски решения от компетентните органи“, заяви заместник-министър на земеделието и храните д-р Цветан Димитров при откриването на работната среща, организирана от Центъра за оценка на риска към БАБХ.

Източник: МЗХ