Агрион:Тайно наддаване на земя под наем

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 19.04.2016      1508

Агрион е водеща българска компания, специализирана в професионалното управление на земеделски активи - отдаване под наем, аренда, замяна, покупка на земеделски стопанства и бизнеси. Битката за атрактивни парцели за управление в следващата стопанска година 2016/2017 започна и Агрион ще бъде водещ играч, защото за първи път ще предложи на българския пазар нов метод за отдаване на земя, а именно чрез търгове с тайно наддаване.

Един от големите проблеми при обработваемата земеделска земя е, че е разпокъсана. Това води до ниските цени на парче. Много голяма част от нивите биват изкупувани от фермери, особено активни по проекти по Програмата за развитие на селските райони и превръщани в градини с бързо печеливши култури. Разбира се най-ценни си остават уедрените парцели, но при тях картите са отдвна раздадени. Земеделският бизнес е рискован, с потенциал за растеж и с борба на интереси, защото е несправедлив.

Агрион, които са водеща фирма в управлението на земеделски активи предлага за стопанската година 2016/2017 г. да се отдава земя под наем чрез търгове с тайно наддаване. Oт компанията твърдят, че вместо да влиза в преговори за всеки декар, фирмата дава възможност на нови арендатори да влязат на пазара или да разширят стопанствата си в различни землища, при честни и прозрачни условия. Агрион ще търси по няколко оферти едновременно, за да се гарантира конкурентният принцип и реално да се отбележи какво могат да си позволят да отделят като рентно плащане отделните земеделци. По принцип рентните нива се определят от добитата продукция, изкупните цени, както и от големината на парцела, качеството на земята и местоположението.

Документи и оферти за парцелите вече се приемат в офисите на Агрион в цялата страна като крайната дата за подаването им е 28 април.