В лозето и овощната градина през април

Автор(и):  Растителна Защита
Дата: 18.04.2016      1721

Лозя

Метеорологичните условия през  втората половина на април обикновено са много подходящи за нападение от болести по лозата. Най-критичните за заразяване от мана и оидиум  и за нападение от акари и молци са периодите преди и по време на цъфтежа.

Основни вредители за периода

Брашнеста мана (оидиум)

Мана по лозата

Жълт лозов акар

Ериофидни акари

Шарен гроздов молец

Лозова щитовка

Овощни култури

През месеца активно се формират и нарастват плодовете на овощните видове. Високите температури и честите превалявания налагат интензивна растителна защита за опазване  от болести. Необходими  редовни прегледи и обследвания за появата и развитието на болестите и неприятелите. При семковите видове борбата е насочена срещу основните болести и неприятели - струпясване, брашнеста мана, огнен пригор, листни въшки, листогризещи гъсеници, плодови червеи и др. При костилковите овощни видове се следи за нападения от ранно кафяво гниене, сачмянка, брашнеста мана, бяла ръжда, гномония, плодови червеи, листни въшки и др. Динамиката и числеността на плодовите червеи се установяват чрез поставяне на феромонови уловки в овощните насаждения, както и на жълти лепливи плоскости тип „Ребел” за установяване началото на летеж на черешовата муха.

Основни вредители за периода

Струпясване по ябълка

Брашнеста мана по ябълка

Калифорнийска щитоносна въшка

Бяла американска пеперуда

При ябълката третиранията срещу икономически най-важните болести – струпясване и брашнеста мана може да се изведат комбинирано. 

Регистрираните фунгициди за борба са посочени в Списък на разрешените за употреба ПРЗ/2016 г., който издава списание "Растителна защита".