Семинар по растителна защита на овощните видове

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 12.04.2016      1554

Селскостопанска Академия - София, Институт по земеделие - Кюстендил, НССЗ гр.София и Териториялният областен офис на НССЗ в гр. Кюстендил ви канят на 15 април на семинар по растителна защита на овощните видове.

Програма

Икономически важни болести и неприятели по черешата и борбата с тях

Лектор: гл. ас. д-р Анелия Борисова - Крумова

Икономически важни болести и неприятели по сливата и борбата с тях

Лектор: гл. ас. д-р Анелия Борисова - Крумова

Икономически важни болести и неприятели по ябълката и борбата с тях

Лектор: ас. д-р Вилина Петрова

Възможности за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 на земеделските стопани отглеждащи овощни видове

Лектор: Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Кюстендил

Мероприятието ще се проведе на

15.04.2016 г (петък) от 10.00 ч.

В Институт по земеделие – Кюстендил

За допълнителна информация тел. 078/524036

www.iz-kyustendil.org