С какво може да ви бъдем полезни в брой 3/2016г. на списание “Растителна защита”

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 11.04.2016      1430

Излезе от печат брой 3/2016 година на списание "Растителна защитa". Вижте кои са актуалните теми този месец.

Темата

Д. Домозетов – Институт по земеделие в Кюстендил

А. Борисова – Вирусни и фитоплазмени болести по основните овощни видове

М. Боровинова, В. Петрова – Конвенционална и интегрирана растителна защита

при вишнята

В. Петрова – Резултати от проучвания върху неприятелите по ябълката и контрола

им при различните технологии на отглеждане

М. Боровинова, С. Димитрова – Биологични и стопански качества на нови ябълкови сортове и чувствителността им към струпясване

Н. Христов и др. – Сортове, създадени в Института по земеделие в Кюстендил

Плевели

З. Ранкова – Системи за поддържане на почвената повърхност и борба с плевелите в овощните насаждения

Карантина

Б. Катинова – Нов неприятел по овощните дървета в Европа

Неприятели

А. Харизанов – Ябълкова плодова оса – постоянен, но подценяван неприятел по плодовете

Светофар

С. Проданова, Т. Величкова – Борба срещу вредителите по:

– домати, краставици и лук

– семкови овощни видове

– костилкови овощни видове

– лоза

Събития

Българските земеделци разчитат на тях!

Байер: АГРА е индикация за степента на успешност на нашия търговски проект!

Училище за специалисти

Проф. д-р Стойка Машева – Брашнеста мана по зеленчуковите култури от сем. Solanaceae