Класиране на проектите по мярка Престуктуриране и конверсия на лозя за 2016

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 07.04.2016      1813

Държавен фонд Земеделие обяви общото класиране на проекти за 2016 година по мярка Преструктуриране и конверсия на лозя от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор.

ДФ Земеделие обяви класирането за финансовата 2016 година по мярка Преструктуриране и конверсия на лозя от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Одобрените проекти са точно 44, като общото финансиране на допустимите заявления е 19 983 846 лв., при обявен за 2016 г. бюджет от20 352 792 лева.

След приключване на проверките и финансовите оценка, съгласно наредба 2 на МЗХ от 4 април 2014 за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 ще бъде публикувано и класирането на заявленията за 2017 и 2018.

Националната лозаро-винарска програма е създадена с идеята за повишаване на конкурентоспособността на българските лозари и ще се прилага като финансов инструмент в България до 2018 година. Финансирането на мярката е от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.

Списък с класираните проекти, допуснати за подпомагане през 2016 година