Ставките по схемите за плодове и зеленчуци за Кампания 2015 година

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 24.03.2016      2309

Министерството на земеделието и храните оповести официално ставките по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2015 г. От днес 24.03.2016 г. Държавен фонд “Земедели”е започва изплащането на сумата по субсидиите, която възлиза на 76 млн. лева

Трите схеми за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци бяха приложени за първи път през изминалата година и са резултат от новостите, въведени с Реформата на Общата селскостопанска политика. 

По Схемата за обвързано подпомагане за плодове ставката е 1 938 лв. (990.88 евро) на хектар. Земеделците, кандидатстващи по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци, ще получат по 2 328 лв. (1 190.29 евро) на хектар. По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (оранжерийно производство) определената ставка е в размер на 10 686 лв. (5 463.67 евро) на хектар.

Заповед № 09-142/21.03.2016 г на министъра на земеделието и храните Десислава Танева е публикувана на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на Държавен фонд „Земеделие“. Контрола за изпълнение на настоящата Заповед се възлага на Васил Грудев, заместник-министър на земеделието и храните.

Почти 7 000 земеделски стопани, които са заявили финансова подкрепа за производство на плодове, зеленчуци и зеленчуци оранжерийно производство и са представили своите декларации в обявения предварително срок до 31 януари 2016 г., имат право да получат подпомагане по схемите.

Припомняме че, общият размер на изплатените средства по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (СП) е 37.5 млн. лева. По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (СЗ) финансовата помощ е в размер на 33.5 млн. лева. Субсидията по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци оранжерийно производство (СЗо) е 5 млн. лева.